معلمان ابتدایی
تجارب معلمی و رفع اشکالات والدین 
قالب وبلاگ

  به نام خدا                                     نمونه چک لیست فردی علــــــوم

نام دانش آموز :                                                  تاریخ :10/02/90

 

 

ردیف

 

ﻣﺅلفه ها (هدف ها )

           مشاهده

 

عدم  مشاهده

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

ضعف دارد

  1

منابع انرژی و چگونگی استفاده از آن بیان می نماید.

 

 

 

 

 

  2

از بازدیدها و گردشهای علمی که از هواشناسی و دریا داشته می تواند گزارش بنویسد.

 

 

 

 

 

  3

استفاده هایی که از دریا میشود بیان می نماید.

 

 

 

 

 

  4

آسیبهای استخوان و ماهیچه ها را می شناسد.

 

 

 

 

 

  5

نکات ایمنی را برای سلامت ماهیچه ها و اندام گوارشی خود می داند .

 

 

 

 

 

  6

به بهداشت و تغذیه خود اهمیت می دهد .

 

 

 

 

 

  7

برای متن کتاب پرسشهای مناسب طرح می کند .

 

 

 

 

 

  8

در هنگام انجام آزمایشات توانایی پیش بینی و نتیجه گیری دارد.

 

 

 

 

 

  9

در ساختن مواد ساختنی مهارت دارد (بسازیدها).

 

 

 

 

 

  10

می تواند به سوالات کتاب پاسخ دهد

 

 

 

 

 

 

                                                       نام و نام خانوادگی آموزگار

                                                           شهناز حاجی بحری

                                                                

   به نام خدا                                     نمونه چک لیست فردی بخوانیم

نام دانش آموز :                                                  تاریخ :11/02/90

 

 

ردیف

 

ﻣﺅلفه ها (هدف ها )

           مشاهده

 

عدم  مشاهده

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

ضعف دارد

   1

روخوانی درس ها را روان می خواند

 

 

 

 

 

  2

به سوالات گوش کن و بگو پاسخ  درست می دهد

 

 

 

 

 

  3

مطلب درسی را به خوبی درک می کند

 

 

 

 

 

  4

واﮋه آمیزی و نکته های درس را به خوبی درک می کند

 

 

 

 

 

  5

عبارت و جملات درست و نارست از یکدیگر تشخیص می دهد

 

 

 

 

 

  6

به کتاب خوانی علاقه مند است

 

 

 

 

 

  7

علاقه مند به خواندن شعرهای با هم بخوانیم می باشد

 

 

 

 

 

  8

خلاصه  درس را می تواند بیان کند

 

 

 

 

 

 9

به هدف های مورد نظر درس ها رسیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       نام و نام خانوادگی آموزگار

                                                                     شهناز حاجی بحری

                                                               

 

 

 

 به نام خدا                                       نمونه چک لیست فردی قرآن

نام دانش آموز :                                                  تاریخ :12/02/90

 

 

ردیف

 

ﻣﺅلفه ها (هدف ها )

           مشاهده

 

عدم  مشاهده

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

ضعف دارد

  1

 

نماز و اذکار آن را به خوبی می تواند بخواند

 

 

 

 

 

  2

 

اذان  و اقامه را می تواند از حفظ بگوید

 

 

 

 

 

  3

 

سوره ها و عبارت های قرآنی را به خوبی شمرده می خواند

 

 

 

 

 

  4

 

می تواندعبارت های قرآنی را روان بخواند

 

 

 

 

 

  5

 

پیام قرآنی را درک و بیان می نماید

 

 

 

 

 

  6

 

 می تواند از قصه های قرآنی نتیجه گیری کند

 

 

 

 

 

  7

تمرین های انس با قرآن در منزل انجام    می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      نام و نام خانوادگی آموزگار

                                                                    شهناز حاجی بحری

                                                                

 

 

   به نام خدا                                     نمونه چک لیست فردی اجتماعی

نام دانش آموز :                                                  تاریخ :13/02/90

ردیف

 

ﻣﺅلفه ها (هدف ها )

           مشاهده

 

عدم  مشاهده

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

ضعف دارد

   1

آشنایی با وسایل نقلیه عمومی مختلف پیدا کرده است

 

 

 

 

 

   2

آشنایی با مراکزی همچون مهمانپذیر و ایستگاه راه آهن پیدا کرده است

 

 

 

 

 

   3

می تواند به تنهایی نامه بنویسد و آن را پست نماید

 

 

 

 

 

  4

ظلم و ستم حکومت پهلوی قبل از انقلاب اسلامی را می تواند بیان کند

 

 

 

 

 

  5

آشنایی با آب و هوای شمال ایران و کشت های مناسب این استان ها دارد

 

 

 

 

 

  6

می تواند جهت های اصلی  را  روی نقشه نشان می دهد

 

 

 

 

 

  7

با پدیده های چون جنگل ، کوه ها ، رود و مرتع آشنا شده است

 

 

 

 

 

  8

احترام به اموال عمومی مردم و دقت و توجه به حفظ نگهداری آن دارد

 

 

 

 

 

  9

به سوالات کتاب پاسخ گو است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      نام و نام خانوادگی آموزگار

                                                           شهناز حاجی بحری

 

 

   به نام خدا                               نمونه چک لیست فردی هدیه های آسمان

نام دانش آموز :                                                  تاریخ :14/02/90

 

 

ردیف

 

ﻣﺅلفه ها (هدف ها )

           مشاهده

 

عدم  مشاهده

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

ضعف دارد

   1

از خداوند سپاس گزار است

 

 

 

 

 

   2

هنگام شنیدن اسم پیامبران و ائمه احترام گزار می باشد

 

 

 

 

 

   3

می داند که هر کاری عاقبتی دارد

 

 

 

 

 

   4

آداب و معاشرت از بیمار و میزبانی را می داند

 

 

 

 

 

   5

در برابر زحمت های پدرش سپاس گزار است

 

 

 

 

 

   6

اعیاد مذهبی و جشن ها آشنایی پیدا کرده است

 

 

 

 

 

   7

رفتار خود و دیگران را مطابق با آداب اسلامی ارزش گذاری می کند

 

 

 

 

 

   8

می تواند کتاب کار خود را به خوبی پاسخ دهد

 

 

 

 

 

  9

اداب رفتن به مسجد و جاهای مذهبی را می داند

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                  نام و نام خانوادگی آموزگار

                                                           شهناز حاجی بحری

 

 

 

 

 

  به نام خدا                                    نمونه چک لیست فردی تربیت بدنی

نام دانش آموز :                                                  تاریخ:14/02/90

 

 

ردیف

 

ﻣﺅلفه ها (هدف ها )

           مشاهده

 

عدم  مشاهده

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

ضعف دارد

   1

در بدن او استقامت عمومی و استقامت عضلانی و انعطاف پذیری مشاهده می شود

 

 

 

 

 

  2

سرعت و عکس العمل در چابکی  و حرکت او مشاهده می شود

 

 

 

 

 

  3

حرکت های انتقالی و به پهلو دویدن و لی لی کردن او خوب است

 

 

 

 

 

  4

در ضربه زدن با دست و پا مهارت دارد

 

 

 

 

 

  5

به بهداشت و تغذیه خود اهمیت می دهد

 

 

 

 

 

  6

ایمنی در ورزش را رعایت می کند ( کفش ، پوشاک، امکانات خطر آفرین )

 

 

 

 

 

  7

رشته های ورزشی را می شناسد

 

 

 

 

 

  8

تفاوت های ورزش های انفرادی و گروهی را می داند

 

 

 

 

 

 

 

                                                     نام و نام خانوادگی آموزگار

                                                           شهناز حاجی بحری

 

 

 

[ چهارشنبه چهاردهم دی 1390 ] [ 11:4 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

  به نام خدا                                     نمونه چک لیست فردی هدیه آسمان

نام دانش آموز :                                                  تاریخ ://

 

 

ردیف

 

ﻣﺅلفه ها (هدف ها )

           مشاهده

 

عدم  مشاهده

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

ضعف دارد

  1

خداوند را بر طرف کننده ی نیازهای خود و موجودات تلقی می کند

 

 

 

 

 

  2

با زندگی امام حسین و یارانش و حضرت زینب آشنایی پیدا کرده است

 

 

 

 

 

  3

به آداب و احکام اسلامی عمل می کند

 

 

 

 

 

  4

آداب اسلامی در لبــاس پوشــــیدن رعایت     می کند

 

 

 

 

 

  5

نظــم و انضـباط دارد

 

 

 

 

 

  6

به بزرگترها احترام می گذارد

 

 

 

 

 

  7

احکام مربوط به نماز و روزه را می داند

 

 

 

 

 

  8

می تواند خلاصه ای از زندگی حضرت محمد و فاطمه زهرا بیان کند

 

 

 

 

 

  9

کتاب کار را به خوبی رنگ آمیزی و پاسخ می دهد

 

 

 

 

 

  10

می تواند به سوالات کتاب پاسخ دهد

 

 

 

 

 

 

                                                       نام و نام خانوادگی آموزگار

                                                           شهناز حاجی بحری

                                                               

   به نام خدا                                     نمونه چک لیست فردی بخوانیم

نام دانش آموز :                                                  تاریخ :21/10/89

 

 

ردیف

 

ﻣﺅلفه ها (هدف ها )

           مشاهده

 

عدم  مشاهده

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

ضعف دارد

   1

روخوانی درس ها را روان می خواند

 

 

 

 

 

  2

به سوالات گوش کن و بگو به خوبی پاسخ می دهد

 

 

 

 

 

  3

مطلب درسی را به خوبی درک می کند

 

 

 

 

 

  4

واﮋه آمیزی و نکته های درس را به خوبی درک می کند

 

 

 

 

 

  5

عبارت و جملات درست و نارست از یکدیگر تشخیص می دهد

 

 

 

 

 

  6

به کتاب خوانی علاقه مند است

 

 

 

 

 

  7

علاقه مند به خواندن شعرهای با هم بخوانیم می باشد

 

 

 

 

 

  8

خلاصه  درس را می تواند بیان کند

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      نام و نام خانوادگی آموزگار

                                                           شهناز حاجی بحری

                                                               

   به نام خدا                                       نمونه چک لیست فردی قرآن

نام دانش آموز :                                                  تاریخ :22/10/89

 

 

ردیف

 

ﻣﺅلفه ها (هدف ها )

           مشاهده

 

عدم  مشاهده

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

ضعف دارد

  1

 

نماز و اذکار آن را به خوبی می تواند بخواند

 

 

 

 

 

  2

 

اذان  و اقامه را می تواند از حفظ بگوید

 

 

 

 

 

  3

 

سوره ها و عبارت های قرآنی را به خوبی بخش خوانی می کند

 

 

 

 

 

  4

 

می تواندعبارت های قرآنی را شمرده بخواند

 

 

 

 

 

  5

 

پیام قرآنی را درک و بیان می نماید

 

 

 

 

 

  6

 

 می تواند از قصه های قرآنی نتیجه گیری کند

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      نام و نام خانوادگی آموزگار

                                                           شهناز حاجی بحری

                                                               

 

 

   به نام خدا                                     نمونه چک لیست فردی علوم

نام دانش آموز :                                                  تاریخ :23/10/89

ردیف

 

ﻣﺅلفه ها (هدف ها )

           مشاهده

 

عدم  مشاهده

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

ضعف دارد

   1

می تواند نیازهای گوناگون جانوران را بیان نماید

 

 

 

 

 

   2

تفاوت جانوران مهـره دار و بی مهـره را درک می کند

 

 

 

 

 

   3

می تواند اطلاعات ساده از جانوران مهره دار جمع آوری کند

 

 

 

 

 

  4

می تواند با مشاهده دقیق تفاوت ریشه ها و برگ های آن بیان نماید

 

 

 

 

 

  5

از ابزاری که برای آزمایش در اختیارش قرار دارد به خوبی استفاده می کند

 

 

 

 

 

  6

برای متن کتاب سوال مناسب طرح می کند

 

 

 

 

 

  7

می تواند به سوالات کتاب پاسخگو باشد

 

 

 

 

 

  8

می تواند اثر گرما و سرما بر تغییر مواد بیان کند

 

 

 

 

 

  9

می تواند برای آزمایش های انجام شده گزارش بنویسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      نام و نام خانوادگی آموزگار

                                                           شهناز حاجی بحری

 

 

   به نام خدا                                     نمونه چک لیست فردی اجتماعی

نام دانش آموز :                                                  تاریخ :25/10/89

 

 

ردیف

 

ﻣﺅلفه ها (هدف ها )

           مشاهده

 

عدم  مشاهده

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

ضعف دارد

   1

مکان های دیدنی  و سوغات شهر شیراز و اصفهان و قم را می داند

 

 

 

 

 

   2

تفاوت زندگی شهری و روستایی و عشایری و شغل آنها را می داند

 

 

 

 

 

   3

آشنایی با شغل های مختلف پیدا کرده است

 

 

 

 

 

   4

می تواند روی نقشه شهر خود را نشان دهد

 

 

 

 

 

   5

احترام به اعضای خانواده و هم کلاس های خود می گذارد

 

 

 

 

 

   6

آشنایی با شخصیت هایی مانند حافظ وسعدی وحضرت شاهچراغ وحضرت معصومه پیدا کرده است

 

 

 

 

 

   7

آشنایی با برخی از شغل ها و پیشه های مختلف در بازار می داند

 

 

 

 

 

   8

آشنایی با مفهوم و کاربرد موزه دارد

 

 

 

 

 

 

 

                                                     نام و نام خانوادگی آموزگار

                                                           شهناز حاجی بحری

 

 

    به نام خدا                                    نمونه چک لیست فردی تربیت بدنی

نام دانش آموز :                                                  تاریخ:26/10/89

 

 

ردیف

 

ﻣﺅلفه ها (هدف ها )

           مشاهده

 

عدم  مشاهده

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

ضعف دارد

   1

در بدن او استقامت عمومی و استقامت عضلانی و انعطاف پذیری مشاهده می شود

 

 

 

 

 

  2

سرعت و عکس العمل در چابکی  و حرکت او مشاهده می شود

 

 

 

 

 

  3

حرکت های انتقالی و به پهلو دویدن و لی لی کردن او خوب است

 

 

 

 

 

  4

در ضربه زدن با دست و پا مهارت دارد

 

 

 

 

 

  5

به بهداشت و تغذیه خود اهمیت می دهد

 

 

 

 

 

  6

ایمنی در ورزش را رعایت می کند ( کفش ، پوشاک، امکانات خطر آفرین )

 

 

 

 

 

  7

رشته های ورزشی را می شناسد

 

 

 

 

 

  8

تفاوت های ورزش های انفرادی و گروهی را می داند

 

 

 

 

 

 

 

                                                     نام و نام خانوادگی آموزگار

                                                           شهناز حاجی بحری

 

[ چهارشنبه چهاردهم دی 1390 ] [ 11:1 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

معلمین عزیز ، با سلامی گرم و آرزوی توفیق الهی ، نمی دانم با چه زبانی از زحمات بی دریغ و تلاشهای شبانه روزی شما عزیزان تشکر و قدردانی کنم . فقط می توانم شما را دعا کنم و از خداوند متعال طلب سلامتی و شادابی و طول عمر با عزت و عظمت برای شما و خانواده محترمتان داشته باشم و برای آنهایی که از دنیا رفته اند طلب رحمت و مغفرت نمایم.

 

عرض سلام و تبریک دارم خدمت همه ی معلمان ، مدیران و تمامی زحمتکشان در راه تعلیم و تربیت و یه تبریک ویژه هم دارم خدمت همه ی همکارانم در دبستان قدس بندرکنگ بخصوص مدیر عزیز و زحمت کشمان جناب آقای حسن آذری که  در این 30 سال خدمتشون با اینکه بازنشسته شده اند ولی هنوز افتخاری با دل و جون ، هم برای معلمان ، بچه ها و همچنین واسه پیشرفت مدرسه تلاش مضاعف مینمایند . ولی حیف که ما بیشتر از 1 سال سعادت نداشتیم در خدمت این مدیر بزرگوار باشیم .

 

جا داره که اینجا از ریاست محترم آموزش و پرورش که با آمدنشان تحولی نو ایجاد نمودن و اینکه قراره برای  معلمان جشن باشکوهی در مورخ 12/03/89 بگیرند تشکر و قدردانی نماییم و بگوییم اجرتان عندالله .

 

و در پایان باز این روز بزرگ را به همه ی شما پرچمداران علم و ادب تبریک و تهنیت گفته و آرزوی موفقیت روز افزون را از خداوند منان برای همه ی شما بزرگواران  خواهان و خواستارم . حق نگهدارتان .

 

 

 

بی انصافیست که شما را به شمع تشبیه کنند زیرا شمع را میسازند تا بسوزد

اما شما میسوزید تا بسازید ، با سپاس و عرض تبریک فراوان . . .             

 

[ یکشنبه دوازدهم اردیبهشت 1389 ] [ 1:13 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

[ چهارشنبه سی ام دی 1388 ] [ 23:9 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

             عاشورا یعنی حسین و حسین یعنی ذبیح الله

             

فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ، آموزگار آزادگی و بندگی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بر تمامی مسلمانان جهان بخصوص عاشقان آن حضرت تسلیت باد .

[ دوشنبه سی ام آذر 1388 ] [ 15:59 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

آزمون آدمک ( گودیناف)


آزمون ترسیم آدمک یکی از آسانترین ، عملی ترین وجهانی ترین آزمونهای تصویری است. این آزمون به وسیله عده زیادی کد گذاری شده است که مهمترین آنها کار خانم آمریکائی فلورانس گودینافFlorence Goodenoughاست که در سال 1920 در ایالت نیوجرسی آمریکا روی چهار هزار کودک آنرا آزمایش نمود . در فرانسه نیز دکتر فایFay در این زمینه کار کرده است.


هدف:

مهمترین هدف آزمون ، تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است . همچنین این آزمون را زمانی  به کار می بریم که آزمونهای هوشی دیگر مقدور نیست و می خواهیم هر چه سریعتر درباره درجه هوشی کودک به نتیجه برسیم . علاوه بر این ، اطفالی که زبان نمی دانند و قادر به سخن گفتن نیستند بهترین ابزار سنجش این آزمون می باشند.


دستور اجرا:

اجرای آزمون ساده است . به کودک گفته می شود:" یک آدم ترسیم کن  و هر چه می توانی آنرا زیبا و خوب بکِش " ، اضافه می نمائیم زمان این کار هر چقدر طول بکشد اشکالی ندارد.

نکاتی که در عمل و ارزیابی باید رعایت کرد:

1. برای ترسیم بهتراست یک مداد سیاه  یا یک خودکار راحت و روان دراختیار کودک بگذاریم . با مداد رنگی به دشواری می توان رسم کرد و اجزاء را تشخیص داد.

2.   اگر نقاشی با مداد رنگی کشیده شود ، شرایط دیگری برای ارزیابی لازم است که باید رعایت شود.

3.   کاغذ برای رسم نقاشی کودک باید حداقل 30 × 21  باشد.

4.   اجازه بدهید کودک چند تصویر بکشد ، سپس  بهترین و کاملترین را برای نمره گذاری انتخاب کنید.

5. اگر نتایج چند بار کشیدن آدمک با یکدیگر فرق داشت نشان ناراحتی های دیگری در کودک است که باید به متخصص مسائل روانی یا روان درمانی مراجعه کرد.


روش نمره گذاری:

الف: برای هر یک ازاجزا آدمک در صورتی که توسط کودک ترسیم شده باشد یک نمره منظور فرمائید. به شرح ذیل:

1. سر وجود داشته باشد .

2. پا کشیده شده باشد .

3. دست کشیده شده باشد .( یک یا هر دو دست)

4. بدن کشیده  شده باشد .

5. طول بدن طویل تر ازعرض آن باشد.

6. شانه ها کشیده شده باشد.

7. بازوها و پاها به تنه چسبیده شده باشند.

8. پاها به تنه و دستها به تنه در نقاط واقعی خود چسبیده شده باشند.

9. گردن کشیده شده باشد.

10. دنباله گردن به سر و تنه مربوط باشد.

11. چشمها کشیده شده باشد.

12. بینی کشیده شده باشد.

13. دهان کشیده شده باشد.

14. دو لب دیده شود.

15. سوراخها یا حفره های بینی کشیده شده باشد.

16. موها کشیده شده باشد. ( جزئی ترین مقدار مو)

17. موها کامل کشیده شده باشد.

18. علامتی از لباس کشیده شده باشد.

19. دو قطعه لباس کشیده شده باشد.

20. تمام بدن پوشیده از لباس باشد.

21. چهار قطعه لباس مشخص باشد . ( کراوات ، کلاه ، جوراب ، کفش ، پیراهن ، کت و شلوار)

22. لباس رسمی یا یونیفورم باشد . ( یونیفورم مدرسه هم نمره می گیرد)

23. انگشتان کشیده شده باشد . ( هر اثری از انگشت کافی است)

24. تعداد انگشتان درست باشد .

25. شکل و قواره انگشتان درست باشد .

26. شست متمایز باشد.

27. دست متمایز ازانگشتان باز باشد. ( کف دست کشیده شده باشد.)

28. بازوها کشیده شده باشد .

29. زانو کشیده شده باشد .

30. تناسب سر نسبت به بدن مراعات شده باشد .

31. تناسب بازوها و دستها نسبت به بدن حفظ شده باشد.

32. پاهای متناسب ، کشیده شده باشد.

33. کف پا متناسب باشد.

34. پاها متمایل به بالا نباشند.

35. دستها و پاها دو بعدی کشیده شده باشند.

36. پاشنه کفش یا پاشنه پا کشیده شده باشد.

37. هماهنگی خطوط کلی حفظ شده باشد. ( دست نلرزیده باشد)

38. هماهنگی خطوط کلی و جزئی حفظ شده باشد. ( نقاشی دقیق باشد)

39. هماهنگی خطوط سر ( موها و دور سر به دقت کشیده شده باشد)

40. هماهنگی خطوط تنه حفظ شده باشد .

41. هماهنگی خطوط دستها و پاها حفظ شده باشد .

42. هماهنگی خطوط چهره حفظ شده باشد .

43. گوشها کشیده شده باشد .

44. تناسب گوشها حفظ شده باشد .

45. مردمک چشم کشیده شده باشد .

46. تناسب چشم حفظ شده باشد .

47. در تصاویر نیمرخ و تمام رخ ، چشم دارای حالت باشد.

48. چانه و پیشانی هر دو کشیده شده باشد .

49. برآمدگی شانه در تصویر نیمرخ معلوم باشد .

50. نیمرخ ناقص باشد . ( یعنی تنه و نیمرخ ناقص)

51. نیمرخ باشد .


روش محاسبه:

1.   نمرات داده شده را باهم جمع کنید . ( مجموع از 51 بیشتر تجاوز نمی کند)

2.   با استفاده از جدول مخصوص ( جدول شماره 1) نمره خام ، تبدیل به سن عقلی می شود . از رابطه زیر بهره هوشی کودک به دست می آید.

آزمون آدمك ( گودیناف) تست هوش ( سن اجرا: از 3 تا 13 سال)

3.   اگر نمره خام آزمونی بر فرض مثال 40 باشد در جدول تبدیل نمرات ، ( جدول شماره 1 ) نمره خام را پیدا کرده و سن عقلی کودک را که 13 می باشد، استخراج می کنیم. ( این نمره سن عقلی کودک است) سپس 13 ( که سن عقلی کودک است) را در عدد 12 ( ماه) ضرب می کنیم. ( هر سال 12 ماه دارد)

سپس سن تقویمی آزمونی را محاسبه می کنیم . اگر آزمودنی به عنوان مثال 10 سال و 3 ماه داشته باشد 10 را ضربدر 12( هر سال 12 ماه دارد) بعلاوه 3 ( ماه) می کنیم نمره بدست آمده سن تقویمی کودک می باشد. حاصلضرب صورت و مخرج را بر هم تقسیم کرده وضربدر 100 کرده و بهره هوشی آزمودنی بدست می آید. بدین صورت:

    IQ  = 13 * 12  * 100 = 126

  3+12*10       

4. سپس نمره به دست آمده را در طبقه بندی هوشی ( جدول شماره 2) پیدا کنید ،  بهره هوشی کودک مشخص می گردد.


" جدول تبدیل نمرات خام به سن عقلی "

جدول شماره 1

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

1

3-3

11

9-5

21

3-8

31

9-10

2

6-3

12

0-6

22

6-8

32

0-11

3

9-2

13

3-6

23

9-8

33

3-11

4

0-4

14

6-6

24

0-9

34

6-11

5

3-4

15

9-6

25

3-9

35

9-11

6

6-4

16

0-7

26

6-9

36

0-12

7

9-4

17

3-7

27

9-9

37

3-12

8

0-5

18

6-7

28

0-10

38

6-12

9

3-5

19

9-7

29

3-10

39

9-12

10

6-5

20

0-8

30

6-10

40

  -13

51

بالاتر از 13 سال

" جدول شماره 2 "

طبقه بندی هوش

معادل هوش

نابغه

189-170

تیز هوش

169-150

پر هوش

149-130

باهوش

129-110

متوسط

109-90

مرزی

89-80

مرزی ضعیف

79-70

کودن

69-50

کالیو

49-25

کانا

[ دوشنبه یازدهم آبان 1388 ] [ 22:54 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

مسأله ديگري كه در شكست درس رياضيات سهم عمده اي دارد ، تعيين تكليف زياد ، كسل كننده اغلب نامربوط است . تعيين تكليف زياده از حد اصولا" پديده بعد از جنگ جهاني دوم است . معلمان شهر و مناطق حومه هر دو از والدين شكايت مي كنند كه معلم خوب را معلمي ميدانند كه تكليف زيادتري بدهد . زيرا آنها معتقدند ميزان يادگيري به طور مستقيم وابسته به مقدار تكليفي است

 كه توسط معلم تعيين مي شود و دانش آموز انجام مي دهد . برخي والدين به اجبار درخواست تمرين بيشتر براي كودك خود دارند . درحالي كه كودك از درك و انجام آن عاجز است . بچه هايي كه تلاش مي كنند تكليف خود را انجام دهند اغلب يك اشتباه در انجام تكليف دارند و گاهي ممكن است كه يك جمله يا كلمه و يا عدد را غلط بنويسند و تكرار اين نوشته ، در ذهنشان ملكه شود كه تغيير آن در آينده مشكل خواهد بود .

وقتي دانش آموزان كلاسهاي اول و دوم و سوم در خانه تمرين نمي كنند ، با
عدم رضايت والدين ( اعتراض ) روبرو مي شوند . و يا گاهي كه قصد انجام كار خود را دارند ، والدين دخالت مي نمايند و اغلب تكاليف بچه ها را خود انجام مي دهند تا نشان دهند به معلم كه فرزندشان چقدر باهوش است . اين باعث مي شود كه كودك اولا" خسته شود واز تكليف و مدرسه بيزار شود و ثانيا" عادت كند كه با طرفندهاي مختلف پدر و مادرش را به كمك براي تكاليف وا دارد . و خود از زير بار در رود .

علاوه بر اين معلمان تكاليف را متعادل نمي كنند . لذا ممكن است شاگردان يك شب غرق كار شوند و شب بعدي هيچ كاري نداشته باشند . عدم بازنگري و بازديد معلم از تكاليف بچه ها به دليل عدم وقت و زمان كافي نيز باعث مي شود كه بچه ها تكاليف خود راطوطي وار
و هر طور كه شد بنويسند و گاهي از مواقع جملات و كلماتي را از نوشته جا اندازند .

معلمان مي دانند كه دانش آموزان ضعيف به ندرت تكليف انجام مي دهند پس ميزان تكاليف را بر اساس تفاوتهاي فردي بچه ها تعيين مي كنند . اگر به همه بچه ها به يك اندازه تكليف داده شود ، فاصله دانش آموزان ضعيف از قوي خيلي بيشتر خواهد شد زيرا تكليف بيشتر باعث افت بيشتر دانش آموزان ضعيف مي شود و از طرفي باعث پيشرفت دانش آموز قوي خواهد شود .

يك مشكل جداگانه در مورد تكاليف خانه اين است كه محصلان احتمالا" در يك خانه
 شلوغ با سـروصداي دائمي راديـو ، تلويزيون و رفت و آمد مكرر افراد زندگي مي كنند ، توقع داشتن

 ازمحصلان براي غلبه بر اين مشكلات در 200 شب سال توقع بسيار زيادي است . نتيجه اينكه والدين بايد از چانه زدن به معلمان براي دادن تكاليف زيادتر خودداري كنند .
چرا كه به اعتقاد اكثر معلمان با داشتن آزادي در كاهش اساسي تكاليف منزل خيلي بهتر و مؤثرتر مي توانند تدريس كنند . بنابراين در تعيين تكاليف رياضي به كودكان ودانش آموزان بايد به نكاتي به شرح زير نيز توجه داشته باشيم :

1- تكليف بايد به اندازه باشد ، نه كم و نه خيلي زياد باشد .

2- در دادن تكليف بايد تفاوتهاي فردي را در نظر گرفت .

3- تكاليف بايد هدفدار باشد .

4- بايد هر روز توسط معلم به دقت بررسي شود و نقايص گوشزد شود .

5- از انجام و تعيين تكاليف تكراري بايد بپرهيزيم .

6- در كلاسهاي پايين تر بهتر است كه تكاليف در حضور معلم و در كلاس انجام شود .

 

اثرات مثبت يك تكليف شب ايده آل رياضي :

 

1- پيشرفت و يادگيري سريع رياضيات

1- بخاطر سپردن بهتر دانش و اطلاعات رياضي

2- درك بيشتر رياضي

3- تفكر انتقادي بهتر ، تشكيل مفاهيم رياضي

4- تقويت و غني سازي

2- اثرات تحصيلي
بلند مـدت

1- اشتياق به يادگيري در اوقات فراغت

2- بهبود طرز فكر نسبت به مدرسه و درس رياضيات

3- عادت به مطالعه و مهارت آموزي

3- اثرات غير تحصيلي 

1- خود راهبري بيشتر             

2- خود انضباطي بيشتر

3- تنظيم بهتر وقت                

4- كنجكاوي بيشتر

5- استقلال بيشتر

6- قدرداني بيشتر اوليا از مدرسه و شركت در فعاليتهاي مدرسه

                   جدول  شماره (( 1 ))


اثرات منفي يك تكليف شب نا مناسب رياضي :

 

1- بيزار شدن

1- از دست دادن علاقه به مطالب درسي

2- خستگي جسمي و روحي ( عاطفي )

3- محروم شدن از اوقات فراغت و فعاليتهاي اجتماعي

2- دخالت اوليا

1- فشار والدين براي انجام تكاليف و عملكرد خوب

2- اغتشاش و گيجي در خصوص تضاد بين روشهاي معلمان و والدين

3- تقلب

1- رونويسي تكاليف از ساير دانش آموزان

2- واگذاري تكاليف به ساير افراد

3- جا انداختن برخي از كلمات و جملات

4- افزايش فاصله بين دانش آموزان ضعيف و دانش آموزان ممتاز

                                جدول شماره  (( 2  ))

به توصيه (( كوپر )) در تمام پايه ها و كلاسهاي درسي بايد تكليف اجباري و به شرح ذيل داده شود .

 پــايــه

مقدار تكليف در هفته

زمان انجام هر تكليف

اول     تا     سوم

چهارم  تا    ششم

 

هفتم   تا     نهم

دهم   تا   دوازدهم

1        تا         3   تكليف

2        تا          4  تكليف

 

3       تا          5   تكليف

4       تا          5  تكليف

15 دقيقه

15   تا    45   دقيقه

 

45   تا     75   دقيقه

75   تا   120   دقيقه

 

در پايان كوپر چنين نتيجه مي گيرد كه مطالعه من نشان داد كه تكليف شب به عنوان يك ابزار آموزشي مقرون به صرفه است و بايد اهداف مختلفي را در پايه ها و كلاسهاي مختلف تحقق بخشد و انتظار ما در خصوص كارآيي آن بويژه در كوتاه مدت و در مقطع ابتدايي نبايد افزون از حد باشد .

ضمنا" بايد توجه داشته باشيم كه تكاليف شب براي ثبات يادگيري است
نه يك روش يادگيري  .

[ دوشنبه یازدهم آبان 1388 ] [ 22:35 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

چرا رياضيات را ياد مي دهيم ؟

پاسخ اين است كه رياضيات زندگي روزمره ، براي علم ، براي تجارت و براي صنعت مفيد است . زيرا اولا" يك وسيله ارتباطي قدرتمند ، معتبر و بدون الهام است . ثانيا" ابزاري براي تعيين و پيش بيني است . قدرت آن در علائم ( سمبولهاي ) آن ، كه گرامر و تجزيه و تركيبهاي خاص خود را دارد ، نهفته است .

(( اين گزارش )) همچنين مدعي است كه رياضيات باعث توسعه تفكر منطقي مي شود و از جاذبه زيبايي شناسانه نيز برخوردار است .

 

كودكان چگونه رياضيات مي آموزند :

 

در اوايل قرن بيستم جان ديويي مدعي شد كه يادگيري از طريق تمرين حاصل
مي شود اگر چه اين موضوع ، كه كودكان چگونه رياضيات مي آموزند ، پيش از اين كشف شده بود ، با اين حال اهميت تمرين كردن چندان مورد توجه قرار نگرفته بود .

اين ورزيدگي را مي توان به طرق گوناگون كسب كرد و واقع شدن در تجارت جهان واقعي ، به طور پي در پي چنين موقعيتهايي را فراهم مي آورد . اينكه رياضيات به كمك تعاريف ساخته
 مي شود ، تا حدودي طعنه آميز است .

 

 

تعاريف در رياضيات اهميت فوق العاده دارند ، اما بايد  تجارب با اكتشافات قبلي كودك استوار باشد تا او بتواند با آنها ارتباط برقرار كند . در غير اين صورت همه چيز در ذهن كودك به طور مغشوش و بي ارتباط جاي خواهد گرفت .

در كار كلاس ، يادگيري بايد قدم به قدم صورت گيرد و از حالات خاص به تعميم يك موضوع برسد . مثلا" ساده ترين راه براي رسيدن به مفهوم (( محيط )) يا (( پيرامون )) تعريف مستقيم آن است . روش بهتر براي اين كار در اختيار قرار دادن مدلهايي است كه بيانگر مفهوم محيط باشند . مانند : تيله شيشه اي ، توپ ، بادكنك ......... در اين صورت تصور از مفهوم محيط به تدريج شكل مي گيرد . البته رياضيات را مي توان از طريق ديگري غير از روش تمرينهاي متوالي آموخت . كودكان از طريق نگاه كردن ، گوش دادن ، خواندن ، پيگيري كردن ، راهنماييها ، تقليد كردن ، و آزمايش كردن نيز ياد مي گيرند . اين اعمال به يادگيري رياضيات كمك مي كند . به علاوه مي توان با استفاده از مدلها وراهنمايي معلم ، هر كدام از آنها را به طور مناسب بكار گرفت و از با معنا بودن عمل يادگيري مطمئن شد .  يادگيري به خصوصيات فردي يادگيرنده مانند تجارب قبلي و بلوغ و انگيزش نيز بستگي دارد .

به طور كلي هيچ نظريه جامع يادگيري را نمي توان بدون ابهام و به طور مستقيم براي هر دانش آموزي ، در هر سطح و به شكل رضايت بخش بكار برد .

يكي از راههاي يادگيري رياضيات ساختن پلهاي يادگيري است .

تجارب واقعي با فراهم آوردن زيربنايي مبتني برمفهوم ، سبب ارتقاي هر چه بيشتر ميزان يادگيري رياضيات در فرد مي شود . معلمان بايد براي برقراري ارتباط ميان تجارب واقعي و مفاهيم رياضيات دانش آموزان كمك كنند . اين ارتباطها نيز به نوبه خود موجب پديد آوردن پلهاي ضروري در يادگيري مي شوند .

 

 

ارتباط و پيوستگي مواد واقعي با نمادها از طريق نمايش و همراه با توصيف آنها حاصل
مي شود . به عبا رت ديگر بايد روش مجسم و پس از آن نيمه مجسم و در نهايت مجرد و نمادين صورت گيرد .

 

  

عوامل اصلي در برنامه تحصيلي و تكامل آن :

 

1- ضرورتهاي موضوع           2- نيازهاي كودك              3- نيازهاي اجتماعي

 

1- ضرورتهاي موضوع :

طبيعت رياضيات خود در تعيين اينكه چه چيزي در چه دوره اي بايد آموزش
داده شود مؤثر است . اعداد صحيح مبنايي براي بسياري از انديشه هاي رياضيات محسوب
مي شود .  و كودكاني كه وارد مدرسه مي شوند بايد كاركردن با آنها را تجربه كنند . بنابراين ابتداي هر كاري با اعداد صحيح تأكيد مي شود .

 

 

2- نيازهاي كودك :

تغيير دربرنامه تحصيلي در نگرش ما از چگونگي يادگيري كودكان نيزتأثير مي گذارد . تا سالهاي اوليه اين قرن رياضيات براي پروردن قواي ذهني يا ايجاد نظم فكري
تدريس مي شود . و تصور بر اين بود كه سر و كله زدن با مسايل رياضي نوعي تمرين فكري است كه به كار منظم تر كمك مؤثري مي كند . در اواخر قرن نظريه نظم فكري محرك تأثير ادوارد ثورندايك جاي خود را به نظريه ارتباط (( پيوستگي )) داد .

 

3- نيازهاي اجتماعي :

كارآيي و سودمندي رياضيات در فعاليتها و حرفه هاي روزمره نيز در تشخيص اين كه چه چيزي و در چه هنگامي بايد تدريس شود مؤثر مانده است .

 

اصولي براي تدريس رياضيات :

 

1- حل مسئله يكي از روشهاي آموزش رياضيات است .

2- در تدريس رياضيات بايد عواملي كه كودكان را به كلاس درس علاقه مند مي كند شناخته شود .

3- مبناي همه آموزشها بايد بر آزمايش استوار باشد . بخصوص آزمايش با مواد
كمك آموزشي كه ساخته خود كودكان است .

4- گفتگو در مورد رياضيات بايد يكي از اهداف آموزش باشد .

5- اين مفهوم كه بسياري از انديشه هاي رياضيات با هم ارتباط دارند بايد
گسترش داده شود .

 

6- معناجويي در رياضيات بايد به عنوان زمينه اي در آموزش مورد توجه قرار گيرد .

7- كار گروهي در رياضيات بايد به يك روش معمول تبديل شود .

8- نيازهاي متفاوت كودكان بايد مورد ملاحظه قرار گيرد .

9- براي كودكان بايد فرصتهايي برابر در يادگيري رياضيات فراهم شود .

10 - پيشرفت كودكان در زمينه رياضيات بايد از طريق آزمونهاي كتبي
تشخيص داده شود .

شواهد نشان مي دهد كه در بيشتر مدارس به جاي آنكه به كتابهاي متعدد رجوع كنند يا حتي آنها را متناسب با نيازهاي گروهي يا فردي تغيير دهند تنها از يك كتاب درسي براي همه دانش آموزان استفاده مي كنند . كتابهاي درسي زمينه يا چهارچوب را فراهم مي كند كه از طريق آن مي توانيد برنامه رياضي محكم و استوار تدارك ببينيد . از طريق انجام آزمايش ، فعاليتهاي كلاسي و مواد آموزشي دست ساز مي توان به آموزش رياضيات ياري كرد .

 

گواهي به تأثير تكنولوژي در مدارس :

 

1- امروزه هر كتاب درسي مرجعي كه درباره رياضيات مقدماتي باشد ، حاوي فعاليتهايي با ماشين حساب و كامپيوتر براي استفاده دانش آموزان است .

2- چهارمين ارزشيابي ملي از رياضيات نشان مي دهد كه 80 % از دانش آموزان كلاس سوم ،  90 % از دانش آموزان كلاس پنجم يا خود داراي يك ماشين حساب هستند يا به آن دسترسي دارند .

3- ميكرو كامپيوترها ، هم در مدارس و هم در منازل يافت مي شوند . در حال حاضر تقريبا" همه مدارس دست كم يك كامپيوتر در اختيار دارند .

 

شايعات در زمينه ماشين حساب :

1- استفاده از ماشين حساب به فكر كردن نيازي ندارد .

2- ماشينهاي حساب به پيشرفت رياضي دانش آموزان صدمه مي زند .

 

نظرياتي در مورد ماشين حساب :

1- از ماشينهاي حساب بايد وقتي كه به وجود آنها احتياج داريد بهره برداري كرد .

2- ماشينهاي حساب بايد در برخي از آزمونها مورد استفاده قرار گيرد .

 

سواد كامپيوتري چيست ؟

عقيده عمومي بر اين است كه برنامه هاي رياضيات فرصتهاي طبيعي فراواني را براي به كارگيري كامپيوتر فراهم مي آورند . سواد كامپيوتري بايد دركي كلي از تواناييها و ناتواناييهاي كامپيوتر ايجاد كند .

[ دوشنبه یازدهم آبان 1388 ] [ 22:30 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

رياضيات بايد به آماده سازي دانش آموزان هم براي مطالعه درسهاي ديگر و هم در اين كه از عهده خواستها و مسايل رياضي اي كه احتمالا" بيرون مدرسه مواجه مي شوند بر آيند كمك كند . بنابر اين انگيزش دانش آموزان براي آموختن رياضيات وابسته به دو جنبه است :

الف - سودمندي               ب - لذت

 

آموزش رياضيات همچون وسيله اي براي حائز شدن شرايط (( ورود )) كسب صلاحيت هاي لازم . و راه پيدا كردن به بازار شغلي تلقي مي شود .

سودمندي بايد با هدفهاي مستقيم رياضي گره بخورد : شاگردان بايد متقاعد شوند كه با دانش و درك ريـاضي ، قـدرت مـطلوب را كـسب خـواهند كـرد . از اين لحاظ  (( لذت )) نبايد فقط براي

 دانش آموزان تأمين شود ، اين نيز همان اندازه مهم است كه برنامه هاي درسي چنان باشند كه آموزگاران را به كسب لذت از كارشان تشويق كنند .

مسأله ترك تحصيل ، طرح برنامه درسي را با مسأله بسيار دشواري روبرو مي كند . اين كه ترك تحصيل در همه مراحل تحصيلي رخ مي دهد ، مسأله را دشوارتر مي سازد . برنامه درس رياضيات به طور سنتي با يك فرايند (( از بالا به پايين )) پي ريزي شده است .

 

محاسبه منافع ترك تحصيلان :

چگونه مي توان منافع دانش آموزاني راكه آموزش مدرسه را نابهنگام ترك مي كنند در برنامه ريزي آموزشي رياضيات به حساب آورد ؟

ترك تحصيلها نديده گرفته شوند :

 

پيامدها :

1- هيچ تغييري لازم نيست .

2- پي ريزي برنامه درسي  كه فقط در مقاطع معدود ترك رسمي مدرسه به يك نقطه پايان طبيعي مي رسند نسبتا" آسان است .

3- برنامه درسي مراقب آنهايي كه به مرحله بعدي آموزش مي رسند هست .

4- اتلاف زيادي در منابع انساني به خاطر كساني كه مدرسه را نابهنگام ترك مي كنند وجود دارد .

لاك هيو و همكاران وي ( 1986 ) داده هاي چند سال از دومين مطالعه رياضيات در كشور تايلند را به منظور كشف تأثير كتابهاي درسي و عوامل ديگر بر پيشرفت تحصيلي در درس رياضيات مورد تجزيه و تحليل قرار دادند .

نتايج تحليل نشان داد هر كجا كه معلمان در كلاس درس خود از كتابهاي درسي براي امر تدريس استفاده كرده بودند ، نمره دانش آموزان آنها در پس آزمون در حدود 5 /0 بيشتر شده بود .

 توضيح آنكه اين مقدار پيشرفت اگر چه از نظر رقم خيلي كم ( حدود 5 درصد يك انحراف استاندارد ) است . اما تقريبا" براي يك ششم ميانگين پيشرفت براي يك سال تحصيلي است .

اولين مطالعه رياضيات در انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي كه
در سال 1964 صورت گرفت . به چنين نتيجه اي دست يافت ( هوسن ، 1967 ) ، از عوامل متعدد و ممكن تعيين كننده وضعيت اقتصادي ، اجتماعي خانواده ، ساده ترين آن يعني شغل پدر ، باعلم به اين كه دليل محكمي براي انتخاب آن وجود ندارد اما به سبب سهولت قابليت كاربرد آن در همه كشورهاي مورد مطالعه به عنوان شاخص اصلي تعيين كننده وضعيت اقتصادي  اجتماعي خانواده انتخاب شد .

 

مفهوم و پيامدهاي شكست تحصيلي :

 

1- مفهوم شكست تحصيلي :

مسئله شكست تحصيلي يكي از مهمترين مسائل آموزش و پرورش به شمار مي رود و بسياري از مربيان و جامعه شناسان و روانشناسان و اقتصاددانان ، بر حسب ديدگاههايي خاص اين مسئله را مورد بررسي قرار داده اند و مديران و مسئولان آموزش ارقام مربوط به شكست تحصيلي را خطرناك و هشدار دهنده توصيف مي كنند . زيرا اين ارقام را نشان دهنده بازدهي كمي و كيفي نظام آموزش و پرورش مي دانند .

در اين ميان شكست و افت در درس رياضيات جايگاه خاصي دارد به طوري كه چنين به نظر مي رسد علت شكست بيشتر دانش آموزان به دليل شكست درس رياضيات است .

 

 

2- پيامدهاي شكست تحصيلي :

1-2- عواقب شكست تحصيلي ( رياضيات ) :

عواقب و آثار شكست تحصيلي متعدد هستند . بعضي از اين آثار شخصيت و رفتار كودك را تغيير مي دهند . برخي ديگر موجب مي شوند  كه كودك ترك تحصيل كند و به خيل بيسوادان بپيوندد و بر انجام ناكافي در تحصيل باعث افزايش هزينه تحصيلات و گراني
آموزش و پرورش مي شود .

 

2-2- نتايج شكست تحصيلي نزد كودك :

پايان سال تحصيلي براي كودكي كه تجديد آورده و يا رد شده است لحظه اي بحراني است . زيرا شكست ، تصوري را كه كودك از خود دارد دگرگون مي سازد و نيز عقيده ديگران را نسبت به او عوض مي كند . اين تغييرات در شخصيت در حال تكوين و تشكل كودك كه بسيار ظريف و آسيب پذير است ، آثاري نامطلوب به جاي مي گذارد . بسيارند دانش آموزان شكست خورده اي كه از خانه مي گريزند و يابه مواد مخدر پناه مي برند . و حتي به خودكشي اقدام مي كنند .

3-2- عواقب شكست در خانواده :

براي خانواده ها قبول شكست فرزند شان در درس دردناك است . و بر آن مي شوند تا مسئول آن را پيدا كنند . معمولا" يا مدرسه را مسئول مي دانند و يا فرزند خود را . در هر حال اين واقعه موجب بر هم خوردن تعادل محيط خانوادگي مي شود . بسياري از
خانواده هاي كم درآمد از ادامه تحصيل فرزند خود نوميد مي شوند و او را وادار به كار
مي كنند و اين خود سبب ترك تحصيل مي شود .

 

4-2- بهاي شكست تحصيلي :

يك اثر مهم شكست تحصيلي و تكرار پايه تحصيلي ، اثر اقتصادي آن است كه به دو صورت جلوه مي كند .

1- يكي كه شكست مي خورد نوميد از ادامه تحصيل مي شود و به دنياي كار
مي پيوندد .

2- شكست و تكرار پايه تحصيلي موجب بالا رفتن هزينه نظام آموزش مي شود .

[ دوشنبه یازدهم آبان 1388 ] [ 22:24 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

اهميت تفكر :

اگر بتوانيم تفكر را ارتقا داده ، تأكيد روي حفظ كردن را حذف كنيم و ارتباط را
به طور اساسي و واقعي افزايش دهيم توان تعليم و تربيت چگونه خواهد بود ؟

تفكري كه به حل مشكلهاي اجتماعي منتهي مي شود از تفكري كه به حل مشكلهاي فني منتهي مي شود بسيار دشوارتر است . ولي متأسفانه كمتر آموزش داده شده است . دانش آموزاني كه مسؤوليت اجتماعي را در مدرسه آموخته اند ياد مي گيرند چگونه در يك موقعيت واقعي براي حل مشكلها به راههاي كمك به يكديگر بينديشند . ما بايد در نظام آموزش كه به اندازه كافي در نظر آنها مهم باشد تعداد بيشتري از دانش آموزان را از نظر عاطفي با يكديگر مرتبط سازيم بنابراين تلاش خواهند كرد تا فكر كردن و حل مشكلها را ياد بگيرند و  بدين ترتيب در اجتماع فرد مسئولي بار بيايند . هيچ كس نمي تواند مسئوليت اجتماعي ،  فكر كردن ، يا حل مشكل را در حالي كه شكست خورده است ياد بگيرد . مدارس بايد براي تمام دانش آموزان خود شانس مناسبي براي موفقيت فراهم آورند .

اعتبار كاذب نظام آموزش و پرورش ، يعني پاسخهاي واقعي و عيني ارزش ندارند مگر اينكه به سطح تفكر و عقايد ارتقاء پيدا كنند . ما بايد به بچه ها ياد بدهيم كه از سؤال كردن نترسند . در نظامي كه معلومات را ثبت مي كنند خرده گرفتن به معلمي كه تدريس خود را بر اساس اصول حتمي

 استوار ساخته كار دشواري است . آموزش و پرورش كه حول معلومات عيني و پاسخ آنها مركزيت يافته معمولا" درگيري فكري بين شاگردان و معلمان را خاتمه
مي دهد . روشن است كه در اين مبارزه معلمان موضع قويتري دارند . چون پاسخ پرسشهايي را كه پرسيده اند مي دانند . و شاگرد نمي تواند به نحو مؤثري با معلم درگير شود .

 

مرحله بعدي پيشگيري از شكست :

 

حذف نمره :

اگر به دانش آموزان ياد مي دهيم كه فكر كنند آيا بايد به آنها نمره بدهيم ، اگر بتوانيم مطمئن شويم كه هر دانش آموز نهايت سعي خود را به كار مي برد تا تفكر و حل مشكلات را بياموزد ديگر نمره ها ارزش ندارند .

آنها كه بر سر نمره بحث مي كنند متذكر چيزي مي شوند كه به ندرت اتفاق مي افتد مبني بر اينكه دانش آموزان بدون وجود نمره انگيزه كمي براي يادگيري دارند .

ارتباط ، تفكر و مشاركت فعال در نظام آموزش و پرورش خيلي بيشتر از نمره ها باعث ايجاد انگيزه مي شود . وقتي مدرسه مطالب مرتبط اندكي را ارائه كرده و چيز كمي بيش از حفظ كردن را مي طلبد نمره براي آن عده موجب انگيزه مي شود كه نمره هاي (( الف )) و  (( ب )) مي گيرند براي آنها كه (( ب )) يا بهتر از آن نمي گيرند نمره علامتي براي رها كردن و دست از كار كشيدن است . آنها كه (( ج )) يا كمتر مي گيرند خود را شكست خورده دانسته ديگر به كار كردن ادامه نمي دهند . و جزئي از گروه بزرگي مي شوند كه خيلي كم  يا د مي گيرند .

 

دانش آموزي كه اعتقاد پيدا كرده يك شكست خورده است ، معمولا" كار در مدرسه را رد  مي كند از آنجا كه شكست هرگز مولد و ايجاد انگيزه نخواهد بود . وقتي ما آنرا از ميان برداريم ديگر امكان صدمه ديدن شاگردي كه به خاطر روش نمره دهي شكست خورده ، وجود ندارد . هر چند ممكن است او به محض حذف برچسب شكست فورا" شروع به يادگيري  نكند . ولي لااقل راه تغيير روحيه را براي او باز و هموار گذاشتيم تا در آينده بتواند كار كردن و ياد گرفتن را شروع كند .

كودكي كه يكبار برچسب شكست را دريافت كرده و با چشم يك شكست خورده به خود نگريسته به ندرت در مدرسه موفق خواهد شد . اگر به جاي اينكه سريعا" به يك بچه برچسب شكست بزنيم صبورانه با وي كار كنيم . او مي تواند شروع به يادگيري كند و در عوض يك يا دو سال به موفقيت نايل شود . اگر ما دست از شكست برداريم و از اين قيد  رها شويم همه چيز به دست مي آوريم در حالي كه هيچ چيز از دست نداده ايم .

 

مشكلات و اختلالات رياضي :

 

تعداد زيادي از دانش آموزان مقاطع ابتدايي در يادگيري درس رياضي دچار مشكل هستند و يا اينكه به  اندازه دانش آموزان همسال خود كوشش مي كنند ولي پيشرفت مورد انتظار را ندارند .

معمولا" آموزگاران براي پيشرفت بيشتر آنان اينگونه فعاليت ها را انجام مي دهند .

1- پند و اندرز به دانش آموزان براي فعاليت درسي بيشتر

2- متوجه كردن آنها به اهميت درس رياضي

3- آگاه كردن آنها از اينكه خوشبختي آنها در آينده در گرو پيشرفت تحصيلي است .

4- سرزنش و مؤاخذه

5- مقايسه دانش آموز با ديگران به منظور تحريك او

6- انتساب وي به مواردي مانند : تنبلي ، بي استعدادي ، بي مسئوليتي و .............

7- تماس كتبي ، تلفني با والدين و يا دعوت از والياء آنان كه در مدرسه حاضر شوند و گفتگو نمايند .

8- درخواست از والدين براي كمك درسي بيشتر به دانش آموزان

9- توسل به توجيهاتي مثل ارثي بودن

10- تكرار اين مطلب كه دانش آموز از پايه ضعيف است .

11- بازداشتن بچه از بازي و تفريح و وادار كردن بيشتر به درس خواندن

12- تنبيه بدني و غير بدني

13- محروم كردن از چيزهاي مورد علاقه اش

14- استخدام معلم خصوصي

15- چند بار تكرار كردن درس توسط معلم

16- مشورت با اقوام و همسايه ها

17- تشويق ولي

18- دادن وعده جايزه

19- ارائه يك برنامه فشرده براي فعاليت در منزل

[ دوشنبه یازدهم آبان 1388 ] [ 22:18 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

در پست هاي قبلي روي بازي تاكيد زيادي شد و اينكه اگرمعلم بتواند دروس را از طريق بازي تدريس كند .يادگيري بهتر و بادوام بيشتري صورت مي گيرد .

در واقع دانش آموز بازي خود را رها مي كندو به بازي معلم توجه مي كند .پس درس ،خود به خود به دانش آموز الهام مي گردد.(به چند نوع بازي كلاسي در پست هاي قبلي اشاره شد )

اثرات و اهداف بازي ها عبارتند از:

بازي وسيلهاي جهت يادگيري

وسيله اي براي آمادگي زندگي و مسئوليتهاي آينده

وسيله رشد ،شكوفايي ،ابتكار

وسيله اي براي كسب موفقيت،افزايش اعتماد به نفس ،سرشار شدن از شادي ونشاط

وسيله اي براي رشد اندام هاي بدن

مانع از افسردگي و انزوا

وسله اي براي ارضاء ميل برتري جويي و خودنمايي

وسيله اي براي شناخت شخصيت كودك و هم رشد شخصيتي

از معيارهاي بازي به قول نهج البلاغه جدي نبودن است .جدي بودن انسان راكسل و آزادي را از او سلب مي كند .لذا بايد ميدان بازي را گسترش داد.روح لطيف كودك تحمل محدوديت را ندارد .او سرشار از انرژي نهفته است .بگذاريم كودكان با كمك بازي انرژي دروني خود را تخليه كرده وبهتر بياموزند.

بازي عموزنجير باف:من نمي خواهم در اين فرصت كوتاه به فلسفه ي بازي عموزنجير باف بپردازم .فقط بگويم كه عمو در نزد ما ايرانيان نماد خوبي ،عشق و علاقه رادارد.پدرهاي ما دوستان خوب خودشان را به عنوان عمو به ما معرفي مي كردند .عموي زنجير باف نيز يكي از آن انسان هاي خوب است كه كودكان او را دوست دارند .

بنابراين معلمان مي توانند از اين سمبل دوست داشتني در دروس بهره بگيرند.لازم نيست بازي را دقيق مثل سناريو ي تنظيم شده اجرا كنيم .هرجا احساس كرديم يك حركت و يا يك شعر ما را به اهداف از قبل تعيين شده نزديكتر ميكند به آن سمت برويم.

بچه ها دايره وار در حاليكه دست هاي هم را گرفته اند مي خوانند.

عمو زنجير باف .....بعله /زنجير منو بافتي .....بعله /پشت كوه انداختي .....بعله /

بابا اومده .....چي چي آورده / نخود و كشمش ......با صداي چي / (اينجاست كه معلم بايد اهداف درس را پي ريزي نمايد .به طور مثال:با صداي مرغ :قد قد قدا منم منم .....مرغ پا كوتاه منم منم ......و به اين طريق بازي عموزنجير باف مقدمه اي براي درس علوم با موضوع غذاي حيوانات مي شود..)

معلمي هنر است و معلم هنرمند...اين گوي و اين ميدان .[ دوشنبه یازدهم آبان 1388 ] [ 22:3 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

ولادت با سعادت هشتمين اختر تابناک امامت و ولايت حضرت ثامن الحجج علي بن

موسي الرضا را بر عموم مسلمين گرامي تبريک عرض ميکنم . . .

کفترا پر بزنین به دور گنبد طلا دور گنبد بشینین نیابت از کرب و بلا

پر و بالهاتون رو با هم وا کنید دل به هم بدید همه آوا کنید

ذکر یا امام رضا امام رضا به زبون بگیرید و صفا کنید . . .

.

.

[ پنجشنبه هفتم آبان 1388 ] [ 15:37 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

تكنيك هاي تثبيت يادگيري

معمولا دانش آموزان دوره ابتدايي از فراموشي مطالب اظهار گلايه دارند . آنها مي گويند ((مطلبي را ياد مي گيريم ولي بلافاصله فراموش مي كنيم .)) درصورتي كه بتوان دوام مطالب آموخته شده را در افراد بيشتر نمود مي توان از آموختني ها به صورت كامل تري بهره برداري كرد .

در دوره ابتدايي اگر آموزش همراه با بازي و ايجاد علاقه باشد يادگيري حاصل از آن مي تواند تثبيت شود .

با اين روش در واقع محيطي را خلق كرده ايم كه در آن كودك را به فكر كردن ،حل مسئله ،ساختن ، جستجو ،كشف و در نهايت يادگيري تشويق مي كند .

به گفته ي هيلگارد؛؛ تكوين يك تداعي يا پيوند بين دو رويداد اساسي ترين شكل يادگيري است ؛؛

تكنيك هاي ياد شده در قالب :بازي - فعاليت هاي هنري - كارهاي دستي و هنرنمايي معلم مي تواند عرضه شود .

الف )بازي :

بازي به دلايل خاص خود يعني هيجان ، جذابيت ، امكان رقابت ،همياري ،تخليه انرژي براي كودكان بسيار خوشايند است .

انواع بازي هاي مورد استفاده در آموزش مواد درسي :

1- جاده دانستني : در اين بازي دانش آموزان در دو گروه قرار مي گيرند ودر مسير هاي تعيين شده رانندگي مي كنند . آنها در ايستگاه هاي مختلف با پاسخ دادن به سؤالاتي كه قبلا؛ توسط خود دانش آموزان تهيه شده است متوقف يا حركت مي كنند . پاسخ صحيح حركت در طول مسير پاسخ غلط توقف اتومبيل .

مي توان مسير را با رسم جاده روي تخته سياه يا مسير موزاييك هاي كف كلاس تنظيم نمود و شروع و آخرمسير را علامت گذاري كرد گروهي كه زودتر به خط پايان برسد امتياز مي گيرد (تشويق بايد بلافاصله صورت بگيرد )

2- بازي چي به چي كي به كي :معلم از قبل روي تخته وايت برد 16 خانه رسم مي كند و 16 كارت را شماره گذاري كرده و پشت آنها را اهنرباي نازك مي چسياند (آهنر باي نازك چسب دار در كيت علوم موجود است )

آنگاه دور از چشم دانش آموزان كلمات مخالف ، هم خانواده يا اعداد زوج و فرد يا ضرب و تقسيم را به صورت جفت و پراكنده در خانه ها مي نويسد .

دانش آموزان بايد بتوانند جفت ها را تشخيص دهند مثلا: 2+8 در يك خانه عدد 10 در خانه ي ديگر با اين روش يادگيري با دقت و تامل بيشتري صورت مي گيرد .

3- چرخونك ها :

چرخونك ها وسايل ي هستند كه در تفهيم مفاهيم در قالب بازي كمك زيادي مي كنند . با استفاده از مقواهاي رنگي ، ماژيك و گيره هاي فلزي اين چرخونك ها را مي توان ساخت .مفاهيم چون شناخت جمع عددهاي يك رقمي ، ضرب ويا در درس بخوانيم پسوند ها وپيشوندها ، كلمات مخالف و هم معني ،هم خانواده و يا در درس هديه هاي آسمان با استفاده از اين بازي مفاهييم تثبيت مي شود ..

فراگيران با چرخاندن مقوايي كه كلماتي روي آن نوشته شده است امتياز مي گيرند در صورتي كه بتوانند پاسخ اصلي را بگويند و فلش هم دقيقا روي جواب بياستد امتياز بيشتري مي گيرند ودر غير اين صورت بايد بگويند كلمه يا عددي كه فلاش روي آن ايستاده است پاسخ چه سؤالي است .كه امتياز مربوط به آن را خواهند گرفت .

4- چاه آرزوها :

با استفاده از مقوا شكل يك چاه را رسم مي كنند و با كمك نخ و يك تكه مقوا سطل و طناب مربوط به آن را مي سازند در دو طرف چاه دو نوار كاغذي نصب مي شود كه بنا به نوع تدريس از اين نوار ها استفاده مي شود .

فراگيران سطل را درون چاه مي اندازند و اب بيرون مي كشند(در واقع آبي وجود ندارد و براي بچه ها تداعي مي كنيم كه آب است ) در در سطل كارتي قرار دارد كه بايد پس از بيرون آمدن دقيقا در موازات پاسخ صحييح قرار گيرد كلمات نوشته شده بر بروي كاغذ دو سوي چاه مي تواند كلمات هعم معني ،تشدييد ، ويا مفاهيم رياضي باشد .

5- دقت در مطالعه :

فراگيران به دو گروه سياه و سفيد تقسيم مي شوند متني را مطالعه مي كنند و از هر گروه 3 نفر جهت شركت در مسابقه انتخاب مي شوند و به سؤالات معلم در رابطه با متن (مثلا اجتماعي )پاسخ مي گويند . آنگاه معلم شروع به خواندن متن مي كند ميزان صحيح بودن پاسخ ها را دانش آموزان تعين مي كنند و امتياز مي دهند اين روش همياري دانش آموزان و معلم در تدريس است .

ب:فعاليت هاي هنري

فعاليت هاي مختلفي وجود دارد كه يادگيري را متنوع و جذاب مي كند. نقاشي ،رنگ آميزي و بسياري از فعاليت ها ي هنري كه به ابتكار معلم و دانش آموزان قابل اجرا در كلاس درس است . يكي از اين فعاليت ها تشكيل روزنامه ديواري درسي به صورت فردي و يا گروهي است .در اين روزنامه يا ماهنامه مطالب درسي مربوط به يك دوره ي هفتگي يا ماهانه و يا فصلي با طراحي زيبا نوشته مي شود . خانواده ها مي توانند به فرزندان خود در اجراي بهتر كار كمك كنند اما بهتر است اولين ماهنا مه را معلم بسازد .

ج : كارهاي دستي :

ساخت وسايل دست ساز ي ماند دما سنج ، بادنما ، پازل مي تواند يادگيري را خوشايند سازد تابلوي جادويي يك وسيله ي آموزش ارزش مكاني و عدد خواني بسيار مفيد است .با استفاده از مقوا و چند تكه نوار مدرج كه ارقام 0 تا 9 بر روي آن ها نوشته شده اين وسيله ساخته مي شود .

منابع : 1- كارمايه معلمان در گذر ياد دهي يادگيري -علي رئوف - انتشارات مدرسه

2- راهنماي اجراي ايده هاي معلم - لئوناردو جي باسيل ، آن اس سرناك -مترجم بهنوش شيخ الاسلامي - انتشارات مدرسه

[ پنجشنبه هفتم آبان 1388 ] [ 15:28 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

«مكيدن شست» يا انگشت، يكى از عادات رايج دوران كودكى است. اين رفتار براى كودكان خردسال كاملاً طبيعى و عادى است، ولى اگر بعد از ۶ سالگى باز هم كودك مبادرت به مكيدن شست كند، نياز به درمان و رسيدگى دارد، زيرا موجب به هم ريختگى رديف دندان ها، فك و آرواره مى شود. پژوهش ها نشان مى دهند حدود ۷۵ درصد كودكان خردسال (تا يك سالگى) مشت و يا انگشتان خود را در دهان مى گذارند و مى مكند. انجام اين كار براى اين گروه سنى از كودكان آرامش بخش، سرگرم كننده و لذتبخش است. (هك۲ ، ۲۰۰۰) به طور معمول، كودكان زمانى مبادرت به مكيدن انگشت خود مى كنند كه يا خسته اند، يا ناراحت اند و يا حوصله شان سر رفته است.
• علت مكيدن شست
انگشت مكيدن طبيعى ترين پاسخ كودك هنگام رويارويى با فشار روانى، اضطراب و مشكلات هيجانى - امنيتى است. روان شناسان معتقدند براى درمان اين رفتار در كودكان زير ۶-۵ سال نبايد عجله كرد، زيرا بسيارى از گونه عادت ها به تدريج و با افزايش سن كودك كاهش مى يابند و به كلى از بين مى روند. اما اگر كودك ۷ ساله اى نتواند اين عادت خود را ترك كند، والدين و اطرافيان او بايد درصدد درمان او برآيند، زيرا ترك چنين عاداتى در سال هاى بعد (نوجوانى) بسيار دشوارتر مى شود. در صورتى اين عادت را در زمره اختلال بررسى مى كنند كه تا سنين نوجوانى ۱۶-۱۲ ادامه داشته باشد. مطالعات نشان مى دهند كه در حدود ۱۵ درصد كودكانى كه از ۵ سالگى به بعد انگشت خود را مى مكند، دچار مشكلات عاطفى - هيجانى ناشى از ورود به مدرسه و دوره پيش دبستانى هستند. بيشتر اين كودكان شديداً به پدر و مادر و اطرافيان شان وابسته و متكى هستند. (ماسلا۳ ، ۲۰۰۵)
• عوارض ناشى از مكيدن شست
مكيدن انگشت بعد از ۶ سالگى مى تواند مشكلات جدى در زمينه دندان ها،  لثه و آرواره به وجود آورد. مك زدن هاى با فشار كودك به شست و يا انگشتش در طول روز و شب، موجب جلو آمدگى دندان ها و ناهنجارى هاى استخوان فك او مى شود. دندان هاى رديف بالا به سمت بيرون كشيده مى شوند و دندان هاى رديف پائين، نيز به سمت توى دهان كج مى شوند. اما سئوال بسيارى از والدين اين است كه چگونه مكيدن يك انگشت كوچك مى تواند موجب ناهنجارى شديد آرواره شود؟ علت آن است كه استخوان بندى كودك تا قبل از ۸ سالگى بسيار نرم و شكل پذير است. متاسفانه زمانى كه كودك به مدت طولانى انگشتش را مى مكد، در شكل ظاهرى آرواره خود تغيير به وجود مى آورد. اگر كودكى نتواند عادت شست مكيدن خود را تا قبل از آن كه دندان هاى رديف جلويى او در نيامده است  ترك كند، در مدت ۶ ماه فك و آرواره او مى تواند آسيبى جدى ببيند.
علاوه بر آن، مكيدن شست و يا انگشت مى تواند موجب نارسايى هاى كلامى (تلفظ اشتباه حرف هاى «ف» و «و»)، اختلال در جويدن، نوك زبانى صحبت كردن، اختلالات گفتارى (مثل لكنت زبان، من من كردن و...)، خرخر كردن و باز ماندن دهان كودك شود. از آن جايى كه بعد از چند سال انگشت مكيدن، حالت آرواره و صورت كودك دچار به هم ريختگى مى شود، بر خودپنداره او نيز تاثيرى منفى خواهد داشت.
• شيوه هاى درمان
بهترين زمان براى ترك عادات و مشكلات رفتارى كودكان (و از جمله انگشت مكيدن ) هنگامى است كه خانواده (والدين كودك و اعضاى خانواده) تغيير و تحولى در پيش رو نداشته باشند و در آرامش خاطر به سر برند. براى مثال، قصد تغيير منزل، تغيير مهد (يا مدرسه)، تولد نوزاد جديد، مسافرت، متاركه، فوت اقوام و... را نداشته باشند. يكى از ساده ترين روش هاى رفتار درمانى كه بيشتر پدر و مادر و مربيان نزديك كودك مى تواند با استفاده از آن عادت مكيدن شست در كودكشان را كاهش دهند، آن است كه ابتدا يك ماه درباره موضوع و علت قطع اين عادت با كودك صحبت كنند. سپس نمودارى از پيشرفت كودك تهيه كنند و به وسيله چسباندن عكس هاى عروسكى، ستاره ها و كارت هاى آفرين بر روى آن، روند بهبودى كودك را نشان دهند. خوب است كه اين نمودار بر روى ديوارى در دسترس كودك قرار گيرد و والدين از خود او براى چسباندن برچسب ها كمك بگيرند. در مرحله بعد، سعى كنند پايان هر هفته پاداش و جايزه اى براى ترك اين عادت به كودك بدهند. جايزه مى تواند رفتن به پارك، تماشاى فيلم مورد علاقه كودك و يا بازى كردن با كودك باشد.
در نظر داشته باشيد، ترك عادت در صورتى كه كودك با شما همكارى و همراهى نمايد، بسيار آسان تر و راحت تر است. شما مى توانيد از نظرات كودك در اين ضمن استفاده كنيد و به او اجازه دهيد كه برچسب ها، ستاره ها و يا حتى نوع جايزه اش را خودش انتخاب كند. روش ديگرى كه براى ترك مكيدن انگشت (شست) به كار مى رود آن است كه در طول روز ماده اى تلخ (البته بهداشتى ) به نوك انگشت كودك مى مالند تا كودك از به دهان گذاشتن انگشتش امتناع ورزد، و در طول شب نيز دستكش و يا جورابى تميز به دست هاى كودك مى كنند، تا مانع از اين كار كودك شوند.
زمانى كه كودك سعى مى كند رفتار مكيدن انگشت خود را تغيير دهد، والدين و اطرافيان او بايد از اين تصميم او استقبال كنند و با حمايت ها و تشويق هاى خود او را كمك و يارى نمايند. حمايت روانى براى كودك امنيت پديد مى آورد و باعث مى شود كه كودك در ناملايمات و سختى ها از خود مقاومت بيشترى نشان دهد. براى مثال، والدين مى توانند با كودك بازى كنند، براى او كتاب بخوانند، با يكديگر كاردستى بسازند و... . در اين زمينه پدر و مادر مى توانند با ذوق و خلاقيت خود فرآيند ترك عادت را براى كودكشان هر چه آسان تر و راحت تر كنند. گروهى از والدين سعى مى كنند با تذكرهاى پى درپى خود اين عادت را از سر كودك بيندازند. در حالى كه براى حذف عاداتى مثل مكيدن شست بايد ابتدا علت اصلى اين رفتار را پيدا كرد و آن گاه با از بين بردن آن درصدد بهبودى كودك برآمد. در موارد بسيارى، مكيدن انگشتان ناشى از نياز كودك به آرامش و امنيت است. بدين منظور پدر و مادر و مربيان كودك مى توانند با استفاده از روش هاى زير به كودك كمك نمايند تا بر اين مشكل خود غلبه كند.
• هيچ گاه سعى نكنيد براى ترك عادت كودك بر او فشار آوريد، زيرا ممكن است موجب تقويت و تشديد عادت در او شود.
• به كودك كمك كنيد تا روش هاى مقابله با تنش ها و فشارهاى روانى را ياد بگيرد، براى مثال با شما صحبت كند، به ورزش بپردازد، با دوستش صحبت كند و...
• سعى كنيد دست هاى كودك را به نوعى سرگرم نگه داريد. ( نقاشى بكشد، كاردستى بسازد، مجسمه هاى سفالى درست كند و....)
• شنيدن داستانى شيرين، ماجرايى افسانه اى و خاطره اى از دوران كودكى موجب تسلى و آرامش خاطر كودك هنگام خواب مى شود.
• تماس بدنى (مثل نوازش كردن) موجب آرامش، امنيت و آسودگى كودك مى شود و او را از اضطراب و نگرانى رها مى سازد.
سعى نكنيد با مسخره كردن و شرمنده كردن كودك او را مجبور به ترك عادت كنيد، زيرا اين گونه رفتارها موجب خودكم بينى و احساس بى ارزشى در كودك مى شود.
• سعى كنيد عواملى را كه موجب آزار روحى كودك مى شود، از بين ببريد.
• زمانى كه كودك انگشتش را مى مكد، با او بازى نكنيد، او را بغل نگيريد و به او توجه نكنيد. اما زمانى كه انگشتش را از دهانش درآورد، به او توجه كنيد و او را نوازش كنيد.
• انگشت مكيدن رفتارى ناخودآگاه است. پدر و مادر مى توانند با اشاره اى كوچك، كودك را نسبت به اين حركت خود آگاه كنند.
• زمانى كه كودك انگشتش را مى مكد، او را جلوى آيينه ببريد.
• سعى كنيد هيچ گاه دچار احساس ناكامى و شكست نشويد، زيرا اين رويه را به فرزندتان نيز منتقل خواهيد كرد.
روش هاى آرام سازى عضلانى را با كودك تمرين كنيد، تمرين هاى يوگا (تمرين هاى تخليه هيجانى و شيوه درست نفس كشيدن)، تمرين آرام سازى، تنفس هاى عميق و تمرين هاى رهاسازى عضلات.

[ پنجشنبه هفتم آبان 1388 ] [ 15:20 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

مدیریت کلاس داری  

          

در امر مديريت نيز لازم است مقدمات اوليه آن آماده و فراهم گردد .در واقع مديريت تابع شرايط و عواملي است كه هركدام از آن به نوعي در كار مدير تاثيرگذار خواهد بود .شناخت اين عوامل از اقدامات اوليه مديريت كلاسي مي باشد .اين عوامل عبارتند از :

                        محيط بيرون از مدرسه

1-    محيط    محيط داخــل مدرسه

                محيط داخــل كلاس

2-    والدين

3-      محتواي دروس

4-    مدير و همكاران

5-      معلم كلاس

  1)محيــــــــط  :

  محيط به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار بر اثربخشي راهبرد هاي مديريتي كلاس درس به سه قسمت  تقسيم مي شود كه عبارتند از ( محيط بيرون از مدرسه . محيط داخل مدرسه و محيط كلاس درس )

                   محيط بيرون از مدرسه :شرايط و جو فرهنگي موجود در منطقه به نوعي بر رفتار ،انگيزه ها و تلاش دانش آموزان اثر مي گذارد .وضعيت اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي ،مهاجرپذير بودن منطقه ،شهر يا روستا بودن و اعتقادات منطقه هر كدام مي تواند عاملي در جهت تقويت راهكارهاي مديريت اثربخش كلاس بوده ويا سد بزرگي در اين مسير باشند

.شناخت و كنترل اين عوامل و بهره گيري از شرايط مثبت گام بزرگي در كار مديريت كلاس خواهد بود  .

            محيط داخــل مدرسه :از ديد دانش آموز مدرسه چيست ؟ چه جايي است ؟ چه خصوصياتي دارد ؟ و چه انتظاري از مدرسه دارد؟ .پاسخ به اين سؤالات مشخص كننده انتظارات وديدگاه دانش آموزان از مدرسه مي باشد .

  ‘‘مدرسه عبارت است از مطالعه پويايي گروه ،مطالعه اين كه چگونه يك معلم قدرت و نفوذ خود را روي دانش آموزان اعمال مي كند و اين كه چگونه يك مدير از قدرت ونفوذ خود در مدرسه نسبت به كاركنان و دانش آموزان استفاده كند .’’(روبرت تي .تابر،ص122،1383)

  ‘‘قبل از هرگونه انتظاري از موفقيت راهبرد هاي اداره كلاس دانش آموزان بايد مدرسه را به عنوان يك مكان خوب در نظر داشته باشند به عنوان مثال راجع به مسئله وقت خروج و جابجايي دانش آموزان از كلاس و ياد دادن مسئوليت به عنوان پاداش ، بايد برداشت آنها از مدرسه و تجربه كلاسي مثبت باشد . به عبارت ديگر راهيردها موقعي مؤثر واقع مي شوند كه دانش آموزان مدرسه و كلاس را يك مكان خوب تلقي كند در مدل گلاسر معلم و دانش آموزان در مسئوليت اداره كلاس شريك وسهيم هستند ،پذيرش مسئوليت توسط دانش آموزان زماني كه آنها مدرسه را يك مكان خوب تلقي كنند بيشتر اتفاق مي افتد.’’ (همان ،ص 211 )

            محيط داخل كلاس :محيط فيزيكي كلاس نيز مي تواند عامل مهمي باشد .فضاهاي محدود كلاس كه امكان چيدمانهاي متنوع را از معلم مي گيرد . نمي تواند به شاداب سازي دانش آموز كمك كند .ديوارهاي بدون منفذ كه از ورود نور به كلاس جلوگيري مي كند ، و يا پنجره هاي مشبكي كه با ميله هاي آهني محصور شده اند ، رنگ آميزي كدر و تيره و تار و قديمي ،طراوت و طربناكي را از دانش آموز خواهد

گرفت .و او را به تفكر در رسيدن به نقطه پايان شمارش معكوس زمان مي كشاند .به اين عوامل اگر جمعيت بالاي كلاس نيز افزوده شود ديگر راهبردي نمي ماند كه بتوان از آن بهره گرفت .علاوه بر فضاي فيزيكي كلاس درس ناهمگن نبودن دانش آموزان در بعضي از كلاسها نيز مي تواند عاملي جهت احساس شكست در دانش آموزان باشد .

  ‘‘دانش آموزان بايد در‹ كلاسهاي ناهمگن› تحصيل كنند .تفكيك كلاسها به كلاسهايي با دانش آموزان قوي  و كلاسهايي با جمعيت دانش آموزان كند ذهن موجبات سرخوردگي و احساس عدم اعنماد به نفس در دانش آموزان را ايجاد مي كند . علاوه برآن بسياري از معلمان نيز عدم علاقه خود ، نسبت به كلاسهاي مركب از دانش آموزان كند ذهن و داراي اختلال را نشان مي دهند . روزهاي مخصوص اين شاگردان در مدرسه روزهاي ملالت باري خواهد بود و بسياري از آن مي گريزند . روش كلاس بندي ويژه نه تنها در جهت موردنظر كار نكرده بلكه با افزودن تعداد محصلان شكست خورده در جهت خلاف آن عمل مي كند . كلاس ويژه يا طبقه بندي همگن براساس توانايي ها روي انگيزه دانش آموز تاثير نامطلوبي خواهد گذاشت .’’(گلاسر ،ص86 و87،1380)

  ‘‘همچنين  موقعيت آموزشي منظم، همراه با محبت و احترام متقابل نسبت به محيطهاي خشك و تهي از عواطف، تاثير بيشتري در يادگيري ( و مديريت اثر بخش كلاس ) خواهد گذاشت .عواملي نظير عدم امنيت ،ترس ،اضطراب ،نوميدي ،شك و ترديد مي تواند در فعاليتهاي يادگيري شاگردان تاثير گذاشته مانع يادگيري شوند .’’ (شعباني ،1381)

  در هرحال در صورتي كه محيط آموزشي از تمامي موارد ذكر شده، يا حداقل از بيشتر آنها برخوردارباشد، مي توان اميد وار بود كه در بكارگيري راهبردهاي اداره كلاس موفق خواهيد شد .

 
[ چهارشنبه ششم آبان 1388 ] [ 7:52 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

مقدمه:

یکی از اختلالات یادگیری مربوط به دیکته نویسی می باشد که عامل اصلی آن عدم مهارت در شنیدن ذکر شده است .با استفاده از این روش می توان مهارت مربوطه را گسترش داد .البته در افت این مهارت تا حدودی معلمین نیز دخالت دارند معلمی که سه بار به صورت شمرده و رسا می خواند (بــــــــابـــــــــــا ، سبــــــــــد ، دارد.)چند چیز را از فراگیر می گیرد 1- دقت در گوش دادن 2- دقت در نگهداری کلمات 3- حساسیت نسبت به حروف و...چون می داند معلم برای 3 بار این سه کلمه را می خواند نهایتا در منزل نیز عادت می کند که مادر 3بار برای صرف نهار او را صدا بزند و به مرور حساسیت شنوایی او کم می شود به طوری که حرف ((ژ)) را ((ج)) وحرف ((غ)) را ((ق)) یا برعکس می نویسد .

اجرا:

روش فوق به این مشکل کمک می کند معلم از دانش آموزان می خواهد با دقت گوش کنند چون جملات به صورت صدای حلقی از گلوی معلم بیرون می آید مثل موقعی که می خواهیم حرفی بزنیم که کسی نشنود هر کدام از دانش آموزان صدا را نشنید دستش را بلند می کند و معلم مجددا به همان نحو کلمه یا جمله را می خواند .دیکته نویسی باید طوری باشد که مدیر احساس کند هیچ کس در کلاس نیست .

البته چون به منزله آموزش می باشد در اجراهای اولیه ارزشیابی صورت نمی گیرد .هدف تقویت حساسیت شنیداری می باشد .امیدوارم توانسته باشم بدین صورت مطلب را انتقال دهم .تا مورد بعد بدرود

[ سه شنبه پنجم آبان 1388 ] [ 9:26 ] [ ش.ح.ب ] [ ]
       


نوشتن و استفاده از کلمات در جمله جهت ابراز عقیده ،توصیف یا در واقع انشاء به عنوان یک برنامه درسی به کوشش مؤلفین  طی ده ی هفتاد به این طرف پربار شده و تغیراتی نموده است .

در کلاس اول با کلمه خوانی آغاز می گردد .و تا جمله نویسی ساده ادامه می یابد . در کلاس دوم باوجود درس آزاد فرایند انشاء کامل تر می شود به نوعی که فراگیران به یک نگارش خلاق مبادرت می نمایند .تصویر خوانی و تصویر نویسی در پایه سوم بیشتر می گردد.تا بتواند ارکان دیداری ، نوشتاری را بسط و توسعه دهد .به این ترتیب نظام فکری دانش آموزان در جهت تنظیم کلمات در ارتباط با تصاویر نظم می گیرد و در قالب نوشتار بیان می شود .

    فعالیت های متنوع نگارش از سال اول تا پنجم در کتاب های جدیدالتالیف  مشهود است و نوید پیشرفت جایگاه در س انشاء در کتب درسی را می دهد . در سالهای چهارم و پنجم در پایان هر درس انشای هدایت شده آمده است .این نوع انشاء در فارسی قدیم به صورت توضیحات معلم قبل از نوشتن اجرا می شد . اما در نظام آموزشی جدید با زیر نویس هایی که در پایین صفحه قرار دارد فراگیران برای نوشتن یک انشای خوب هدایت می شوند تا بر اساس  موارد ذکر شده در توضیحات  جمله سازی نمایند . در انشای هدایت شده لازم است موارد زیر لحاظ گردد.

·        موضوع انشاء با درس مرتبط باشد

·        قبل از آن تمرین های نگارشی زمینه ساز ارائه گردد .

·        پیشنهادات با ذکر موارد عنوان گردد .

علاوه بر آن باید سه مطلب را در نوشتن انشاء در نظر بگیریم :

1.       موارد مربوط به قبل از انشاء

2.      موارد مربوط به حین انشاء

3.     موارد مربوط به پس از انشاء

1-    قبل از نوشتن :هرچه بتوانیم ذهن را بارورتر کنیم تخلیه اطلاعات و نوشتن راحت تر صورت می گیرد . آموزگار می تواند با تاکید بر صحیح خواندن کتب درسی و غیردرسی و یا تقویت تمرکز ،ارائه ی فیلم های متنوع آموزشی، راه اندازی جلسات بحث و گفتگو با هدف تقویت محاوره ای ،استفاده از شبکات خورشیدی کلمات و یا بارش مغزی جریانات فکری بچه ها را نظم داده به گسترش واژگان و دانسته های آنان اقدام نماید.

2-     حین نوشتن : مربیان لازم است جو آرام و اطمینان بخشی را ایجاد نمایند . تا فراگیران با آسودگی خاطر مبادرت به نوشتن نمایند . لذا در کلاس قدم نزنند و حتی الامکان خود نیز همرا آنان انشاء بنویسند. .درصورتی که فراگیری احتیاج به راهنمایی داشت مختصر و حتی الامکان کتبی او را هدایت نمایند . لازم است انشائ در کلاس و زیر نظر معلم نوشته شود .

3-    پس از نوشتن : خوب است فراگیران نسبت به انشایی که نوشته اند احساس غرور کنند و ثمره  ی کار خود را     ببینند و یا بشنوند . معلمان می توانند متن های بچه ها را نصب کنند و یا از طریق تماس با مجلات رشد امکان چاپ نوشته ها را ایجاد کنند .حتی می توانند مجموعه ی انشا های خوب را به صورت کتابچه در مدرسه جمع آوری کنند .

 

 

انشایی خوب است که :

·        دانش آموز موضوع رافهمیده باشد

·        سیر منطقی داشته باشد

·        زمینه های خلاقیت در آن باشد

·        خوانا و بدون غلط املایی بوده و نشانه گذاری رعایت شده باشد

مورد آخر هرچند مهم است در اوایل از اهمیت کمتری برخوردار است و نباید باکسر نمره مانع خلاقیت دانش آموز شد .

[ سه شنبه پنجم آبان 1388 ] [ 8:8 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

ریاضیات به دلیل استفاده از منطق ، تفکر ،قوه استدلال و ارتباطات بین اجزاء بسیار خوش آیند و دلپذیر است . علاوه بر آن در هنگام حل مسائل رسیدن به پاسخ به منزله یک فتح برای حل کننده به شمار می آید و شوق دریافت های بعدی را درفرد ایجاد می نماید .

 

          در عین حال گاهی افراد از مسیر و جواب اصلی فاصله می گیرند ودر نتیجه به بن بست می رسند و یا جواب های انحرافی را پیش رو خواهند دید.که منجر به دلسردی و بیزاری آنان از بحث ریاضیات می شود .

          در دوره ابتدایی عوامل دیگری وجود دارد که موجبات دوری از درس ریاضی در دانش آموزان می شود این عوامل عبارتند از :

          الف)حجم زیاد مفاهیم که در زمان کوتاه آموزش داده می شود و خود باعث کاهش یادگیری می گردد .

          ب)استفاده از روش های غیر فعال و خشک درسی بدون بهره گیری از روشهای مجسم ونیمه مجسم و مجرد

          ج)ناتوانی در درک مفهوم مسئله و مسئله سازی

           د) به علت عدم دقت در خواندن صحیح و مناسب مسئله نارسایی در تشخیص مفهوم اصلی مسئله ایجاد  می گردد .

          ه)افت نمرات دانش آموز در درس ریاضی با توجه به دلایل فوق

          در صورتی که بتوان قدرت صحیح خواندن مسئله را در دانش آموز افزایش داد متعاقب با آن درک مفهوم پرورش خواهد یافت  .از سوی دیگر با کاستن حجم مفاهیم، علاقه به ریاضی ایجاد می گردد .همچنین با استفاده از روشهای خوشایند چون بازی و مسابقه و کارهای عملی در ریاضی این علاقه به درس دوچندان خواهد شد   .

اجرا :           اولین قدم تغییر ذهنیت دانش آموز به سمت ریاضی است به طوری که به آن علاقمند شده و برایش خوش آیند باشد . ریاضی تنها مفاهیم خشک عددی و درسی صرف  نیست . بلکه مجموعه ای از دانستنی های مفید و توانمندیهای روزانه زندگی است .ابتکارات معلم در کنار مفاهیم درسی می تواند عاملی در جهت افزایش علاقه بچه ها به مباحث ریاضی باشد مواردی چون : 1-    استفاده از تحقیقات کاربرد ریاضی در زندگی روزمره 2-    بیان لطایف ریاضیات 3-    بیان خاصیت های جالب اعداد 4-    استفاده از اشکال جادویی 5-    بیان سفسطه در ریاضی 6-     اجرای بازیها ، سرگرمی ها ی ریاضی 7-    بیان شوخی های ریاضی 8-    حدس زدنی ها ی ریاضی 9-    بیان دستگاه های محاسباتی در ریاضی 10-        بیان مسائل کم وبیش تاریخی در ریاضی

ادامه مثال ها در پست بعد

[ دوشنبه چهارم آبان 1388 ] [ 8:12 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

روش های پیشنهادی تقویت خواندن مسائل ریاضی و درک مفهوم مسئله

1-    استفاده از روش های ایفای نقش

2-  استفاده از بازی و ریاضی

3- استفاده موسیقیایی

4-  استفاده از مسئله سازی و مسئله نویسی ودر نهایت مسئله خوانی

5-  استفاده از روش های تجسمی

6-  استفاده از شخصیت سازی

----------------------------------------------

1-روش های ایفای نقش  :

          دراین روش معلم مسئله را با کمک ایفای نقش مشخص کرده و خواندن مسئله را به صورت برش در نمایش تقویت می کند .مثال :

معلم این مسئله را روی تخته می نویسد ) تخم مرغ فروشی25 تخم مرغ را به مشتری اول و 15 تخم مرغ را به مشتری دوم و 6 تخم مرغ را به مشتری سوم فروخت اگر او 100 تخم مرغ داشته باشد چند تخم مرغ فروخته است؟ و چند تخم مرغ برایش باقی مانده است؟ )و یک بار خودش روی آن می خواند

ایفاگران  نقش : معلم در نقش تخم مرغ فروش  - دانش آموزان در نقش خریداران

وسایل مورد نیاز :میز معلم یک جعبه گچ که روی آن نوشته 100 عدد(یا دسته های ده تایی نی )

اجرا :

تخم مرغ فروش  (با  فریاد )آهای تخم مرغ دارم بدو تخم مرغ های ارزان دارم

مشتری اول :آقا تخم مرغ ها چند است ؟

تخم مرغ فروش : به اندازه درست خواندن ...

مشتری اول :چه چیز را باید بخوانم؟

تخم مرغ فروش قسمت اول این مسئله ی روی تخته (دانش آموز باید تلاش کند قسمت اول مسئله را صحیح بخواند آنگاه تخم مرغ فروش به او 25 تخم مرغ می دهد ، دانش آموز عدد 25 را روی تخته می نویسد .و می رود این روش برای دو مشتری دیگر تکرار می شود )

معلم از کلاس می خواهد که به تخم مرغ فروش کمک کنند که بداند چند تخم مرغ فروخته است

دانش آموزان خود رادرگیر مسئله می کنند و در دفتر خود اعداد را جمع می کنند و به عدد 46 می رسند .همین تفریق  را روی تخته می نویسند.

معلم می گوید حال بگویید از 100 تخم مرغ چند تخم مرغ برایش مانده است؟

قسمت اصلی کار این جاست که بچه ها باید توانایی تشخیص عملیات 54=46-100 را داشته باشند و این عمل را در دفترهایشان بنویسند ودر تخته منعکس نمایندسپس یک بار مسئله را بخوانند و جواب را مرور کنند ودر نهایت مسئله ی بعدی طرح شود .
[ یکشنبه سوم آبان 1388 ] [ 10:12 ] [ ش.ح.ب ] [ ]
                                                                        

قسمتي ازبرنامه شادی در خانواده

(با رعایت برنامه های زیر شادی در خانواده و محیط کار را افزایش دهید )

1.   احساسات  ناگفته ، تنفرات کینه های خود را  مؤدبانه برای فردی که از او ناراحتیم بیان کنیم به صورت:  الف)کلامی       ب ) نوشتاری     ج )از طریق فرد دیگر مثل مشاور

2.      بینش خود را در مورد مؤقعیت های آینده مشخص کنیم و بهترین آن رابرگزینیم .

موقعیت هایی چون :الف )بدبین بودن     ب ) واقع بین بودن    ج ) خوش بین بودن  

3.      از خود بپرسیم :الف) در حال حاضر چه کسانی اطراف من هستند

                                    ب )این افراد چه ویژگی های خوب ومثبتی دارند .

                                      ج )محل زندگیمان چه ویژگی های مثبتی دارد .

                                       د)خود من چه ویژگی های مثبتی دارم .

4. آینده را خوش بینانه بنگریم. لزومی ندارد وقتی هنوز درباره آینده اطلاعی نداریم تصویر بد و ناراحت کننده ای از آینده ترسیم کنیم .

5.  فعال باشیم :  الف )فعالیت عمومی: فعالیت های روزمره 

                       ب  )فعالیت های اختصاصی : ورزش ، پیاده روی ، دوچرخه سواری ، شام بیرون از منزل

6. زندگی ماشینی را کنار بگذاریم و ارتباطات اجتماعی را افزایش دهیم .آیا از خود پرسیده اید:((چه مدت است پدر ومادر خود راندیده ام))؟

{ اجزای شادی چهار دسته هستند :الف)احساسات خوشی و سلامتی (تقویت کنیم )

                                                           ب ) رضایت از زندگی   (تقویت کنیم )

                                                            ج )نداشتن اضطراب  

                                                            د )نداشتن افسردگی 

اول بدانیم خودمان چقدر شادیم. فرمول شادی ( احساسات ناخوشایند   -  احساسات خوشایند =   شادی)

سپس بدانیم دیگران چقدر شادند با توجه به حالات چهره حرکات چشم ها، لحن صدا، خنده های واقعی - باتوجه به مطالبی که فرد در مورد احساسات خود بیان می کند مثل :پاسخی که دربرابر(( چه طوری؟)) ،می دهد.منظور پاسخ های منفی توجه به گفتار افراد که بدبینانه صحبت می کنند یا خوش بینانه }

7. برقراری با یکی از افراد خانواده  یا دوستان به طوری که بتوانیم موضوعاتی که روح مارا به خود مشغول می کند را با او در میان بگذاریم پس لازم است فرد مزبور مورد اعتماد باشد .

8. در زندگی تنوع طلب و خلاق باشیم .

9. خاطرات خوب گذشته را مرور کنیم :           الف )خاطرات خوب گذشته

                                                        ب  )خاطرات بد ،گناه ها ، افسردگی ها

                                                        ج  )خاطرات آینده ،عدم موفقیت در آینده

 

 

 

10. افکار شادی آور را پرورش دهیم :              الف )افکار وسواس (نکند فلانی بمیرد ، نکند من موفق نشوم )

                                                            ب  )افکار زاید       (چرا من را دعوت نکردند ، چرا ...   

                                                             ج ) افکار شادی زا (آیا می توانم دکوراسیون اتاق را به شیوه دیگری تغییر دهم ،آیا میتوانم فرزندم را به شیوه دیگری از خواب بیدار کنم ، چگونه میتوانم محبت را...)

11. کم کردن توقعات :  میزان انتظار از زندگی خود و دیگران را مشخص کنیم اگر برای کسی کاری میکنیم نیئت اصلی ان این سه مورد باشد . (برای رضای خدا . برای وجدان اخلاقی . برای خودمان )

12. خود باشیم برای خودمان نه برای دیگران (چشم همچشمی ، تعارف زیاد و عدم جرأت نه گفتن را از خود دور کنیم )

13.کارهایمان با برنامه باشد تا از سردرگمی تلنبار شدن کارها جلوگیری شود .

14.سعی کنیم در زمان حال زندگی کنیم :

               از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن              فردا که نیامده است فریاد مکن

سعی کنیم جسم وروحمان در یک زمان باشد (درحالی که غذا می خوریم به فکر کار و مسائل دیگر آینده نباشیم)

15- به شادی در زندگی اهمیت دهیم خود را درگیر کار پیش از حد و طاقت فرسا نکنیم  قبول داشته باشیم شادی بدست آمدنی است .

 

عوامل تأثیر گذار بر شادی :  ثروت   :رابطه کمی با شادی دارد فقط تا حدی است که نیازهای اساسی تأ مین شود.

                                   تحصیلات : به دلیل تأثیر گذاری بر وضعیت اقتصادی و ارزش اجتماعی مهم است .

                                  اوقات فراغت : تا اندازه ای تأثیر داردو گاهی اثر عکس ایجاد می کند .

                                  کار   : شادی را افزایش می دهد

                           شخصیت مناسب ، همسر خوب ، ایمان قوی ، متأهل بودن :شادی را افزایش می دهند .

 

فواید شادی   : 1- خطر ابتلاء به سرطان را کاهش می دهد.

                   2-خطر ابتلاء به آنفلانزا را :کاهش می دهد (چون سیستم ایمنی بدن را قوی میکند .تنفس راحت تر می گردد.

                   3-رضایت از زندگی را افزایش می دهد .

                   4- عملکرد شغلی و تحصیلی را بهبود می بخشد.

                   5- اعتماد به نفس را افزایش می دهد .
[ یکشنبه سوم آبان 1388 ] [ 9:31 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

ترس ها ي مدرسه اي  دو نوع است حالات شديد آن براي كلاس هاي اول تا سوم است كه دائما از درد هاي گوناگون مي نالند يا دچار كم خوابي و بد خوابي مي شوند  ، بي اشتها هستند ، اگر در اين سنين اصلاح و درمان نشوند ممكن است به كلاس هاي بالاتر كشانده شود .

حالت ترس از مدرسه معمولا پس از يك بيماري است و حكايت از درد و رنج ودر نتيجه گريز از آن دارد . برخي روانشناسان ماهيت آن را نوعي نوروز دانسته اند و معتقدند كه كودكان آگاهانه خود را به اين حالت مي زنند تا از نوازش و محبت ديگري برخوردار شوند.

[ شنبه دوم آبان 1388 ] [ 13:10 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

       

علل بد خطي كودكان (گزينشي از كتاب خانواده و مسائل مدرسه اي كودكان –دكتر علي قائمي ) 1-مسئله خط و شكل نوشتاري از پيچيده ترين شكل ارتباطي است در سلسله مراتب مهارتها نوشتن آخرين مرحله اي است كه آموخته مي شود . 2-اهميت درست نويسي و خوانا نويسي امري مهم و قابل ذكر است مسئله هايي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه همه افراد ضوابط را در نوشتن رعايت نمي كنند . ين گونه افراد را بد خط و نارسا نويس مي خوانند 3-اهم صورت هاي بد خطي - عدم تناسب در حروف (واو را در يك كلمه درشت و يا بسيار ريز مي نويسند ) - اشكال در جهت حروف مثل اينكه حروفي را چپ يا راست يا در جهت مخالف بنويسند - بي نظمي در ابعاد حروف مثل دندانه اي را با فاصله رسم كنند و با بين دو حرف نسبت را رعايت نكنند . - بد سازمان دهي متن،بالا و پايين نوشتن ،بي جهت علامتگذاري كردن ،جاهاي فعل و فاعل را جابجا نوشتن - اشكال در نوشتن ناشي از تلفظ (خواهر كه خاهر يا علي را الي ) - علل حركتي – (ضعف كار كردها و واكنش هاي حركتي ، عدم هماهنگي دست و چشم ، وجود اشكال در چگونگي حركت دادن قلم كه مربوط است به انقباض مفرط دست و خشكي حركت آن فقدان تحريك انگشتان) - علل ذهني رواني (دشواري در تبديل و انتقال ادراك حس به حس از بينايي به حركتي ،دشواري در نگهداري و تأثرات بينايي ،وجود اشكال و نابساماني در تجسم و تشخيص فضايي ،ضعف در توان بيرون ريختن اطلاعات دروني ،افت هوش يا عقب ماندگي ذهني كه خود علت العلل است وجود اختلالات رواني و يا ذهني در افراد و يا بيماريهاي رواني ) - علل عاطفي :نارسايي و كمبود محبت گاهي عامل بد خطي است چون شرايط روحي مناسب ندارد .

[ شنبه دوم آبان 1388 ] [ 8:40 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

                           

همكاران گرامي اگر در كلاستان دانش آموز بيش فعال داريد موارد زير را رعايت نماييد

 

1-موضوعات درسي در ساعت اول تدريس شود .

2-سعي كنيد دانش آموز  را در رديف اول بنشانيد

3-در كلاس با روحيه و شاداب باشيد

4-محل نشستن دانش آموز حداقل عوامل مزاحم باشد

5-بيشتر در سمت راست قرار گيرد.

6-از برخورد هاي تند با وي اجتناب ورزيد

7-فرمان هاي متنوع به كودك بدهبد ( برايم آب بياور –تخته را پاك كن و ... تا قادر به تخليه انرژي خود باشد) .

8-با او قرار داد ببنديد.

9-به او تكاليف كم ولي جذاب و جالب بدهيد .

10-تكاليف را براي او برجسته و مشخص نماييد با رنگ كردن و يا ...چون نقص توجه دارد

11-بازخورد فوري دهيد .

12-براي انجام تكاليف زمان تعيين كنيد .

13-دانش آموز را زود به زود تشويق كنيد .

14-چون حوصله در انتظار ماندن ندارد   برنامه اي مسابقه اي و امتياز دهي تعيين كنيد تا به مرور زمان انتظار كشيدن او بيشتر شود .

15-در هنگام بروز رفتار نامناسب فقط دست او را گرفته و بگوييد ..نه !!

16-  جهت تخليه انرژي  از ورزش هاي منظم و برنامه ريزي شده استفاده كنيد.
[ شنبه دوم آبان 1388 ] [ 8:23 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

همكاران محترمي كه در سال تحصيلي  با كودكان دير آموز در كلاس هاي عادي مواجه مي شوند  روي سازگاري هاي زير و طرح هاي مربوط به آن مطالعه نمايند   مطمعنا اگر از زمان جلوتر باشيم موفق تر خواهيم بود .

 

(سازگاري تحصيلي / سازگاري خواندن / سازگاري كلاسي  و سازگاري تكليفي  يا تمريني)

الف ) سازگاري تحصيلي :

ü      اهميت بيشتر به آموزش پيش دبستاني

ü      توجه مكرر و مداوم در محيط مدرسه

ü      ارائه تكاليف كم  با فاصله  كار آمد

ü      تكرار مراحل آموزشي

ü      تكرار نشست با خانواده كودك

ü      توصيه به داشتن معلم كمكي  در صورت نياز در منزل

ب)سازگاري  در خواندن :

ü      به تاخير انداختن دستورات و درس هاي واقعي تا زماني كه كودك آماده خواندن باشد

ü      معرفي مراحل مختلف خواندن  به آرامي و با سرعتي كمتر نسبت به همسالان

ü      انتخاب با دقت  مواد خواندني به طوري كه متناسب با توانايي كودك باشد

ü      تاكيد بر روي فعاليت هاي خواندن و خواندن درس ها

ü      تنوع در آموزش استفاده از مدل ها  و وسايل متنوع در خواندن (ضبط صوت )

ü      استاده از كارت كلمات ، بازي با لغت ، شنيدن اصوات

ü      كمك به كودكان جهت ارزيابي موفقيت هاي خويش

ü      به گونه اي درس خوانده شود كه هماهنگ با سطح خواندن كودك باشد

ü      از او خواسته شود تا با آرامش بخواند صدايش را ضبط كنند و خود به صدايش گوش دهد

ü      مطالب و موارد خواندني را به طور مرتب مرور كند

ü      خواندن را با مطالبي آغاز كنيد كه كودك به آن ها علاقه مند است

ü      با درست كردن علائم و نشانه ها ي ويژه به كودك در خواندن كمك كنيد

ü      از آنها انتظار زيادي نداشته باشيم و كوچكترين پيشرفت را موفقيت بزرگي بدانيم

ü      در هنگام خواندن از يك خط كش براي گم نكردن خطوط استفاده شود

 

ج)سازگاري كلاسي :

ü      كلاس به گونه اي باشد كه   :

ü      كودك احساس امنيت تلاش و شايستگي نمايد

ü      معلم در برخورد با كودك صبور بوده  و براي موفقيت در آموزش  عجله و شتابزده نباشد

ü      به تفاوت هاي فردي توجه شود

ü      توجه به پيش نياز ها در آموزش لازم است

ü      از رو شهاي ايجاد انگيزه جديد و متنوع استفاده شود

ü      كودك دير آموز با خودش مقايسه شود ارزش امروز او با موفقيت هاي قبلي او مقايسه گردد

ü      از تكنولوژي آموزشي و شيوه هاي متنوع تدريس استفاده شود

ü      شرايط بهره برداري از مطالب در كلاس مهيا باشد

ü      دانش آموزان فرد دير آموز را بپذيرند و نه تنها به ديده حقارت به او نگاه نكنند بلكه او را ياري دهند

ü      تكرار و تمرين بهترين راه موفقيت اين كودكان  است

ü      رو ي توانمندي هاي كودك تاكيد شود

د) سازگاري تكليفي :

ü      متناسب با توان كودك تكليف داده شود

ü      تكاليف متنوع و لذت بخش باشند

ü      تكاليف منظم و با برنامه  باشد

ü      تكاليف از ساده به مشكل طراحي شوند

ü      از تمرين به عنوان تنبيه استفاده نگردد

ü      دانش آموز از نتيجه تمرين مطلع و تشويق گردد

ü      تكاليف مستمر و به اندازه باشد

ü      تمرين ها به نوعي باشد كه به تثبيت يادگيري كمك نمايد

ü      تكاليف تمريني از مطالب قديم و جديد باشد تا مطالب جديد عامل حذف مطالب قديم نباشند

ü      از تمرين ها ي داده شده به صورت كاربردي نيز استفاده شود

[ شنبه دوم آبان 1388 ] [ 8:19 ] [ ش.ح.ب ] [ ]

                        


سلام . اینجا براتون یک بازی آموزشی قرار دادم که شما ولی محترم این بازی را پرینت گرفته و با فرزندانتون بازی کنید تا ضرب را راحتتر یاد بگیرند . روش بازی کردن هم براتون توضیح دادم .


این بازی آموزشی چگونه اجرا می شود ؟

 

این بازی را بین دو یا چند نفر ، در کلاس و چه در خانه و حتی با حضور پدر و مادر می توان اجـرا کرد . کارتهای کوچک که روی هر کــدام  یــک ضـرب

( از  1 × 2  تا 9  × 9 ) نوشته شده است ، مهره ای برای هر بازیکن ، و یک صفحه اصلی حاوی همه جوابها ، وسایل این بازی هستند .

در شروع بازی ، بازیــکن اول یــک کارت بر مــی دارد ، ضــرب روی آن را می خواند و مهره اش را روی جواب در صفحه ی اصلی قرار می دهد . اگر پاسخ او درست باشد ، کارت مال او می شود واگر نه ، کارت را کنار مـی گذارد . بازی به همین ترتیب ادامــه می یابد . در پایان هـر بازیکنی که کارتهای بیشتری جمع آوری کرده باشد ، برنده خواهد بود به این ترتیب در کنــار یک بازی شیریـــن فرایند یادگیری هم انجام می شود .

 

هدفهایی که این طرح دنبال می کند عبارتند از :

 

1.    وا داشتن دانش آموزان به تفکر ، تعقل و سرعت عمل .

2.    اجتماعی شدن و شرکت در فعالیت های گروهی .

3.    ایجاد رغبت در یادگیری جدول ضرب .

4.    بیشتر شدن دامنه ی یادگیری . 

[ پنجشنبه سی ام مهر 1388 ] [ 8:43 ] [ ش.ح.ب ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

با سلام اینجانب شهناز حاجی بحری آموزگار پایه سوم ابتدایی با 19سال سابقه ی معلمی دارای مدرک لیسانس آموزش ابتدای و نیز سر گروه پایه سوم ابتدایی شهرستان و حومه می باشم . شما ولی محترم یا همکاران گرامی هر گونه سوال یا اشکال درسی داشته باشید به قسمت نظرات مراجعه کنید و سوال خود را مطرح نماید تا اینجانب در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ دهم .
امکانات وب

تبادل لینک

فروش بک لینک